Till minne av demonstrationen för homosexuella och bisexuellas rättigheter 1971

Konstverket installerades och invigdes 2021 för att uppmärksamma 50-årsjubileet av demonstrationen för homo - och bisexuellas rättigheter som ägde rum i Örebro den 15 maj 1971. Demonstrationen var en tidig upprinnelse till Pride och avspeglar en historisk händelse av betydelse - inte bara för Örebro.

Demonstrationen var Sveriges första för HBTQI-personers rättigheter och de modiga demonstranterna tågade mellan statyn av Karl XIV Johan på Järntorget och statyn av Engelbrekt på Stortorget. Placeringen av minnesmärket i trottoaren utanför Rådhusets entré är en påminnelse om den historiska händelsen. Efter en formell förfrågan från RFSL beslutade kommunstyrelsen att uppföra minnesmärket. Förbipasserande ges en möjlighet att stanna upp och reflektera över frågor som rör demokrati och yttrandefrihet.

Bronsplatta omgiven av stenar.

I det offentliga rummet finns många spår av historiska händelser gestaltade i arkitektur och konst. Konstverket är en samtida gestaltning av den betydelsefulla demonstration som ägde rum i Örebro för 50 år sedan. Ur historien lyfts och synliggörs således en symboliskt viktig manifestation för allas lika värde och rättigheter. Minnesmärket är en fantasirik och kärleksfull gestaltning av konstnären Edith Hammar, född 1992 i Helsingfors, utbildad vid Kungliga konsthögskolan i Stockholm.

Konstverk: Till minne av demonstrationen för homosexuella och bisexuellas rättigheter 1971

Konstnär: Edith Hammar

År: 2021

Material: Brons

Placering: I trottoaren utanför Rådhusets entré

Ägare: Örebro kommun

Konstverkets position på karta

Senast uppdaterad:

Publicerad: