Inframundo

Vid en första anblick – speciellt på avstånd – ser SEGO:s motiv bekanta ut. Men när man närmar sig väggmålningarna upptäcker man en mängd intrikata detaljer som placerar varelserna i en värld utom denna. "Inframundo" betyder "undre värld" på spanska.

Djurriket är en tydlig inspirationskälla och ofta kan man tycka sig skönja korsbefruktningar av en mängd olika djur. De spöklika djuren ser ut som vandrande vålnader. Här och var kan man ana kvistar i deras anatomi, som om skogen fått liv i form av skräckinjagande bestar.

Muralmålning med köttiga djur.

Vilka är de fantasifulla djuren eller växterna vi ser i SEGO:s stora målning? SEGO är en gatukonstnär från Mexiko och hans bilder kan påminna om både anatomiska muskeldiagram och skräckillustrationer av Hans Arnold eller målningar av 1500-talsmålaren Giuseppe Arcimboldo, som målade ansikten som bestod av frukt, grönsaker, rötter, fågelkroppar och böcker. SEGOS varelser verkar höra hemma någonstans mellan djur- och växtkungarikena, med växlande grenar och muskler.

Så här ser konstverket ut

En muralmålning fyller gaveln på ett trevåningshus. En hare sitter på turkos gatsten. På horisonten mot en ljus turkos himmel växer gulnat gräs. En liten hund backar undan från en fladdermus som kommer flygande. Hunden och haren har satts ihop med växter, rötter, grenar och svampar.

Om konstnären

SEGO bor och arbetar i Mexico City men växte upp i delstaten Oaxaca i södra Mexiko, nära djungelns flora och fauna. Som barn gjorde djur- och växtformerna stort intryck på honom. Organisk tillväxt, ofta i form av svampar, är ett återkommande element i hans motiv.

SEGO tror inte att hans målningar bär något direkt politiskt budskap, men hans konst verkar dela släktskap med den politiskt laddade muralmålningstraditionen i Mexiko. SEGO ser de återkommande svamparna som en symbol för livet och som en metafor för det sociala livet och det faktum att vi människor behöver varandra för att leva och frodas.

SEGO:s konstnärliga karriär började med klassisk textbaserad graffiti. Under de senaste åren har hans graffiti fått ge plats för både figurativa och abstrakta gatukonstmålningar. Han signerar detaljerade figurativa bilder som denna i Örebro med konstnärsnamnet SEGO, men i sina abstrakta målningar använder han istället sitt andra alias, OVBAL. I den senare är graffitins ibland taggiga, ibland slingrande, designspråk närvarande.

Konstverk: Inframundo

Konstnär: SEGO

År: 2013

Material: Muralmålning

Placering: På sidan av byggnaden vid Änggatan 16, motsatt Medborgarhuset.

Ägare: ÖBO

Konstverkets position på karta

Senast uppdaterad:

Publicerad: