Tell me

”Det finns två typer av strategier i platsspecifik konst” har konstnären Marja Kanervo sagt. ”Man kan välja att lägga till något till en plats eller att ta bort delar från den. Under senare år har jag varit stor anhängare av det senare alternativet.”

Marja Kanervo är en finländsk konstnär som är utbildad vid Konstfackskolan i Stockholm och Bildkonstakademin i Helsingfors.

Vägg där puts har tagits delvis så att orden "Tell me" skapats.
Vägg där puts har tagits delvis så att orden "Tell me" skapats.

Tiden går och lämnar hela tiden nya fysiska spår efter sig. En plats förändras och bär på spår från många olika tider. Den offentliga konsten hänger ofrånkomligen ihop med frågor om vem som kommer till tals i det offentliga samtalet och vem som får ta plats i det offentliga rummet.

På en brandgavel ovanför parkeringen mellan Klostergatan och Gamla gatan sitter den belgiske streetkonstnären ROA:s väggmålning Catch of the Day. Lite sliten har den hunnit bli sedan den uppfördes till 2013 års upplaga av OpenArt, men den talar fortfarande om människans våldsamma undanträngning av andra djur.

Bakom och genom ROA:s bild kan man se Kanervos konstverk, som tillkom redan vid OpenArt 2011. Genom att ta bort delar av putsen på väggen stavade hon orden ”Tell me”. Detta ingripande berättar inget för sina åskådare – istället uppmanas vi att berätta något själva.

Under OpenArt 2011 fanns en bild på väggen på Örebro konsthall. Där kunde besökare rita och skriva vad de själva velat se på väggen. Vad skulle du vilja lägga till, eller ta bort?

Så här ser konstverket ut

Frasen Tell me skriven med gigantiska versaler har skrapats fram i den beiga putsen på gaveln till ett flervåningshus. Frasen täcker så gott som hela väggen. Bokstäverna är skrivna i två rader. Ordet "Tell" i den övre raden är vänsterställt och ordet "Me" i undre raden står i högerkant. Bokstäverna går att se rakt igenom konstverket Catch of the Day som visar en narval som trasslat in sig i en fiskelina.

Konstverk: Tell me

Konstnär: Marja Kanervo

År: 2011

Material: Befintlig puts och frilagd tegelvägg

Placering: Brandgaveln vid Gamla gatan 27

Ägare: Örebroporten

Konstverkets position på karta

Senast uppdaterad:

Publicerad: