Redet

Byggde du kojor när du var liten? När du bygger en koja tar du kanske av de saker som finns omkring dig och förändrar på så sätt din omvärld.

En åttkantig sittkorg av ljusbrunt trä hänger uppspänd i stålvajrar mellan några träd.

Konstnären Ruben Wätte vill med sitt konstnärskap bjuda in fler till ett fritt skapande och större deltagande. Ruben är utbildad konstnär på Konstfack i Stockholm och ser sin konst som ett verktyg för att ”skapa förståelse och förändring i sig själv och i sin omvärld”.

När han skulle göra konst i Varbergaskogen fick unga på Varberga fritidsgård vara med och bestämma vad det skulle bli. Tillsammans med fritidspedagogen Elin Andersson och konstnären och arkitekten Sofia Priftis höll han i ett antal workshops där de tillsammans med de unga spånade och testade konstidéer. De byggde tillfälliga konstruktioner av bambu, fotade, ritade och funderade tills de nådde fram till den färdiga idén om ett fågelbo för människor.

När det var dags att bygga den färdiga trä- och repkonstruktionen och hänga upp den mellan tråden i stålvajrar så anlitades hantverkare så att allt blev hållbart och säkert utfört. Vid invigningen utbrister en av deltagarna: ”Fatta vad sjukt att vi har byggt det här!”.

Uppe i redet sitter mässingsplattor med teckningar av fåglar som de unga gjort på papper inristade i plåten. Inne i redet kan du sitta på en bänkavsats och utanpå hänger rep att klättra i och upp på.

Uppdragsgivare var Örebro kommun tillsammans med Statens konstråd. Örebro kommun arbetar med att skapa mer varierade lekmiljöer i Örebro och i samarbete med Statens konstråd utforska möjligheterna för barn och ungas medskapande av dessa miljöer. Om du vill se fler konstverk som barn och unga har varit med och skapat så kan du till exempel se på Jenny Berntssons Norrbykatten i Norrbyparken som är en del av samma satsning.

Så här ser konstverket ut

En konstruktion av ljusbrunt trä hänger uppspänd i stålvajrar mellan några träd. Det är en åttkantig sittkorg med plats för flera personer åt gången. Sittkorgen i trä hänger någon meter ovanför marken och är avsmalnande neråt mot marken och vidare upptill. En repstege hänger ner från sidan. Från ställningens runda nav närmast marken utgår smala sammanfogade brädor som följer de åtta hörnen och därefter sticker upp någon meter ovanför sittkorgens kant. Konstverket påminner om spindel som hamnat på rygg.

Konstverk: Redet

Konstnär: Ruben Wätte

År: 2020

Material: Trä och metall

Placering: Varbergaskogen

Ägare: Örebro kommun

Konstverkets position på karta

Senast uppdaterad:

Publicerad: