Das Ding an Sich

Das Ding an sich är tyska och betyder Tinget i sig. Det var filosofen Immanuel Kant som använde sig av uttrycket. Han menade att verkligheten är en sak och hur vi uppfattar den är en annan.

Konstnären tänker sig nog att skulpturen egentligen inte är något annat än en formad stålklump, men när vi ser på den uppstår ändå tankar, känslor och frågor. Eftersom vi människor upplever verkligheten olika så kan vi titta på ett och samma konstverk och ändå uppleva helt olika saker.

Konstverk i stål, vit byggnad i bakgrunden.

Information under bearbetning

Vi arbetar med att uppdatera informationen om alla offentliga konstverk. Därför kan vissa sidor om konstverk ha lite snålt med information. Som denna sida du är på just nu.

Konstverk: Das Ding an Sich

Konstnär: Hanns Karlewski

År: 2000

Material: Cortenstål

Placering: Slottsparken

Ägare: Örebro kommun

Konstverkets position på karta

Senast uppdaterad:

Publicerad: