Som ovan så nedan

Som ovan så nedan är ett konstverk av Ann Carlsson Korneev.

Skulptur speglar sig i vatten och bildar ett öga.

Ett öga eller en sol? En seende sol eller kanske ett strålande öga? Associationerna av skulpturen ”Som ovan så nedan” kan bli många. Skulpturens former är bestämda och enkla men öppna för tolkning. Den allseende blicken är gestaltad som en blank pupill omgärdad av en virvlande regnbågshinna.

Men ser det inte också ut som en sol vid horisonten? Tänk vad mycket solen hunnit se under sina resor över himlavalvet! Så kan våra associationer exponera olika lager av betydelser i skulpturen. Som i ett dubbelexponerat fotografi kan nya drömska sammanhang växa fram. Ser du något mer i stenformerna?

”Jag har sedan en resa till Suzhous trädgårdar i Kina 1993 varit mycket intresserad av både den kinesiska taoismen och Buddhaläran. I båda dessa filosofier anser man att de stora händelserna på jorden är en avspegling av himmelska krafter i rörelse. Allting i kosmos är i ständig, oftast cirkulär rörelse: galaxer, Vintergatan, de åtta planeterna och så vidare. När himlakropparna rör sig så avspeglas dessa rörelser i förändringar på vår planet jorden.

Den himmelska kraft som ser och vakar över mänskligheten symboliseras ofta med det allseende ögat, eller Guds öga. Det är ett öga som varken är positivt eller negativt, det bara ser sanningen, opåverkad av olika tiders olika värderingar.”

Så förklarar skulptören Ann Carlsson Korneev formen och titeln på sin skulptur. De två symmetriska formerna som omsluter stenens mitt kan stå för himmel och jord och i mitten sitter det allseende ögat. Formerna som bildar himmel och jord skulle också kunna vara det gudomliga ögats ögonlock. Hela figuren är uthuggen ur ett och samma stenblock. Allt hänger samman.

Så här ser konstverket ut

Ett öga cirka 150 cm i diameter uthugget ur ett helt stycke av materialet diabas. Formen kan också liknas vid en kluven ädelsten med den grå stenen ytterst och kristallen i mitten. Konstverket går helt i grått och huggen i mitten.

Konstverk: Som ovan så nedan

Konstnär: Ann Carlsson Korneev

År: 2001

Material: Diabas

Placering: Vid Naturens hus

Ägare: Örebro kommun

Konstverkets position på karta

Senast uppdaterad:

Publicerad: