Backdoor

Har du varit vid något av Närkes eller Bergslagens gamla järnbruk och sett de byggnader och miljöer som industrierna lämnat efter sig? Ser inte James Bates Backdoor nästan ut som en lämning från en sådan gammal kulturmiljö?

Verket är skapat för platsen där det står. Teglet och stålets grova ytor känns besläktade med det omgivande industrilandskapets stängsel och övergivna tågspår. Men till skillnad från dessa har Bates dubbelsidiga fasad aldrig haft någon praktisk funktion. Istället bjuds du in till att uppmärksamma och begrunda de sammansatta byggmaterialens utseende, texturer och komposition.

Tegelfasader karaktäriseras ofta av likformig repetition, men här vänder tegelstenarna olika sidor ut mot oss betraktare. Vissa ligger med ovansidan utåt så att vi kan se de mönster av hål som vanligtvis ligger dolda i murbruk. Konstnären förklarar att håligheterna och hela väggens utformning var ett sätt att skapa ett föränderligt spel med ljus och skugga. Hur faller skuggorna från fönsterluckorna nu? Om du kommer tillbaka en annan gång kanske du får se att de avtecknar sig på ett annat sätt mot teglet.

Backdoor står vid en gångvägskorsning med ena sidan vänd ut mot vägen. Men Bates ville inte att den andra sidan av skulpturen skulle bli en baksida utan formgav båda med samma omsorg. Och tur var väl det för människorna har inte hållit sig till stadsplaneringens räta linjer utan genat och närmat sig skulpturen från ”baksidan” mängder av gånger, tills en diagonal stig trampats upp mellan de två asfalterade gångvägarna.

Tegelvägg med flera fyrkantiga rektangulära rutor

Så här ser konstverket ut

En fristående kvadratisk tegelvägg, kanske en meter tjock och fyra meter hög, står för sig själv på en betongplatta på gräset nära ett par gångvägar. De bruna och orangea skrovliga tegelstenarna är murade huller om buller, ömsom med långsidan eller kortsidan ut mot betraktaren.

Bruna träplankor ramar in tegelväggens yttersidor och krön. Muren innehåller åtta asymmetriskt utplacerade fönsteröppningar i olika storlekar. Fönsterluckorna utgörs av tunna skivor i stål. Samtliga luckor är öppna på ömse sidor om muren så att det går att betrakta naturen rakt igenom den.

Om konstnären

James Bates föddes i Staffordshire i England 1958 och har studerat vid Liverpool Collage of Art, Royal Collage of Art i London och Kungliga konsthögskolan i Stockholm. Han är verksam konstnär både nationellt och internationellt.

Konstverk: Backdoor

Konstnär: James Bates

År: 2001

Material: Danskt slaget tegel, murbruk, cortenstål

Placering: Lilla å-promenaden, på Holmens industriområde

Ägare: Örebro kommun

Konstverkets position på karta

Senast uppdaterad:

Publicerad: