Dürers kub

Som titeln på skulpturen avslöjar har konstnären Lenny Clarhäll inspirerats av sin föregångare Albrecht Dürer. Dürer var en av renässansens stora konstnärer, hyllad inte minst för sina grafiska blad. Ett av hans mest kända kopparstick heter Melancholia I (1514) och där hittar vi den form som Clarhäll gjort i en tredimensionell version.

En grå stenkub

Betydelsen av motivet i Melancholia I är något av en gåta och har debatterats flitigt av konsthistoriker. En melankolisk ängel sitter tillsammans med en hund och en putto, en liten pojke, omgiven av en massa kryptiska föremål. Förutom den underliga ”kuben” finns där bland annat ett timglas, en passare, en såg, ett klot och en våg. En av många tolkningar är att de här sakerna skulle markera ett samband mellan Dürers yrkesutövande som grafiker och målare och det som under renässansen kallade ”artes liberales” - fria konster.

Renässansen är på många sätt en konsthistorisk brytningstid. Under medeltiden hade målare, bildhuggare, grafiker och andra som vi nu för tiden räknar som bildkonstnärer betraktats som hantverkare.

Till de fria konsterna räknades istället teoretiska kunskaper som grammatik, geometri, astronomi och musik(-teori). Under renässansen försökte många bildskapare att uppvärdera sitt skapande genom att genom att visa på kopplingar till de intellektuella fria konsterna. En möjlighet är därför att Dürer avbildade den kubliknande formen för att signalera att han hade geometriska kunskaper.

I Clarhälls skulptur Dürers kub finns alltså en blinkning till konsthistorien, men den kan såklart också betraktas som en skulptural form i sin egen rätt. Skulpturen är egentligen inte alls en kub. Hur skulle du beskriva formen?

Så här ser konstverket ut

Verket är placerat i en park och består av två delar. En kvadratisk kub i mörkt stål balanserar på ena hörnet på ett fundament i samma material som påminner om en enkel bänk. Det övre hörn som nu pekar mot himlen ser ut att vara avhugget med ett vasst snitt. Ett kort stycke därifrån står ett annat konstverk av samma konstnär. Foton är en pelare som också den är av mörkt stål. Den är ca tre-fyra meter hög och lutar lätt. Den är platt med en rytmisk böljande vågform.

Om konstnären

Lenny Clarhäll föddes 1938 i Timmersdala i Västergötland. Sin konstnärliga skolning fick han på Konstfack i Stockholm och Konstakademin i Köpenhamn. Nu bor och arbetar han sedan länge utanför Södertälje. Bland hans mest uppmärksammade verk finns Minnesmärke över de stupade i Ådalen 1931 i Lunde. På Kvarntorpshögen finns skulpturgruppen Malanganer.

Konstverk: Dürers kub

Konstnär: Lenny Clarhäll

År: 2012

Material: Cortenstål

Placering: Slottsparken

Ägare: Örebro kommun

Konstverkets position på karta

Senast uppdaterad:

Publicerad: