Ljusbågen

Utanför Folkets Park i Brunnsparken finns skulpturen Ljusbågen av konstnären Dascha Esselius. Skulpturen, som även är ett ljusverk, består av tre bågar i storformat. Verket är utfört i postmodernistisk stil, med typiska materialval som neon och spegelmetall.

Den största bågen är försedd med neonljus som lyser lockande i färgerna rött, gult, grönt, blått och lila och för tankarna till en regnbåge. De mindre bågarnas spegelblanka yta reflekterar neonljusen från den stora bågen och återspeglar färger och rörelser i omgivningen, från till exempel den som passerar.

Tre stora bågar varav två går under den största. Delar av bågarna är täckta med glas.

Så här berättar Dascha Esselius själv om verket:

”1990 då jag var huvudlärare i skulptur vid Örebro konstskola fick jag ett skissuppdrag från Folkets Hus och Parker att skapa ett verk som skulle fungera som ett angöringsmärke till Brunnsparken. Verket skulle placeras på kommunal mark intill folkparksentrén. Eftersom den anslagna budgeten inte var alltför stor valde jag att lämna in två skissförslag.

Det ena presenterade en mindre skulptur som var möjlig att genomföra inom budgetramen. Det andra skissförslaget presenterade skulpturen Ljusbågen som var avsevärt större, nämligen 7 x 20 x 10 meter stor, varför den inte fick plats inom den anslagna budgeten, men som enligt min mening behövdes för platsens karaktär och uppdragets syfte. Örebro kommun beslöt då att skjuta till medel så att skulpturen Ljusbågen kunde förverkligas. Skulpturen renoverades och återinvigdes 2019 i samband med att den övergick i Örebro kommuns ägo.”

Så här ser konstverket ut

Tre bågar i storformat välver sig över en gräsmatta i Brunnsparken. De balanserar på ändarna och böjer sig konvext upp mot himlen. Den största bågen mäter omkring tjugo meter mellan ändarna. De båda mindre bågarna står instuckna på tvären nära varsitt hörn under den större bågen. Det är svårt att avgöra om de lutar sig mot den eller om de tvärtom stöttar upp den.

Bågarna är övervägande i mörka toner men sidorna på de mindre bågarna blänker av spegelmetall och återger omgivande färger. På den större bågens valv varvas partier av spegelmetall med koppar och neonljus i regnbågens färger.

Om konstnären

Dascha Esselius är en tvärdisciplinär konstnär. I sitt konstnärskap arbetar hon med filmer, fotografier, skulpturer, målningar, offentlig konst och videoinstallationer vilka hon skapar med flöden av videoprojektioner på lager av transparanta slöjor runt om publiken. En sådan installation, kallad Ett stycke för ljus och mörker skapade hon i Wadköpings Konsthall 1987.

Konstverk: Ljusbågen

Konstnär: Dascha Esselius

År: 1990

Material: Rostfri spegel, koppar, neon

Placering: Brunnsparken

Ägare: Örebro kommun

Konstverkets position på karta

Senast uppdaterad:

Publicerad: