En bit mark

Hur ser en bit mark ut? På Gumaeliusskolans skolgård har konstnärerna Anna Högberg och Johan Tiren lekt med höjdkurvorna av ett landskap så som de gestaltas på kartor. I betong har de gjutit oregelbundna former med avsatser eller trappsteg, tänkta att fungera som en sitt- och ”häng”-miljö och kanske också som hopp- och springmiljö. Möjligtvis liknar avsatserna också de spår vi människor lämnar efter oss när vi schaktar fyndigheter ur jorden.

Gjuten betong med oregelbundna former som har avsatser eller trappsteg.

Ovansidorna av betongen har handslipats för att bli taktil och len att beröra. Den liknar en vattenyta och speglar skolans byggnader. Kanterna har fått behålla en ljusare och råare yta som framhäver betongformernas nivåskillnader.

Konstnärerna har inte bara gjort gestaltningar av mark som tolkad eller manipulerad topografi. Vid en av betongtrapporna har de också placerat en verklig bit mark i ett kvadratiskt utsnitt. Ovanpå den strama formen av sten och jord som hålls på plats av nätburar i stål – så kallade gabioner - finns en ruta med fri växtlighet. Tanken är att växtligheten ska få ta över, och så att säga växa med skolan och tiden som går.

Så här ser konstverket ut

Konstverket En bit mark är placerat på asfaltsplanen framför en skola. En sorts trappa med fyra trappsteg är hopgjuten med en fyrkantig behållare av sten som i sin tur är omgärdad av stålgaller. Behållaren rymmer ett stycke friskt grön gräsmatta. Själva trappan är asymmetrisk med mjuka, runda former. Den ser len ut.

Det nedersta trappsteget tar plats och flyter ut över asfalten som en liten ö. Trappan smalnar sedan av ju högre upp det bär. Ett stycke längre bort på skolgården intill det galler som hägnar in basketplanen står en liknande fristående trappa utan sammanlänkad plantering.

Om konstnären

Johan Tirén är utbildad vid Royal Academy of fine Arts i Köpenhamn och Konsthögskolan i Malmö och Anna Högberg vid Kungliga Konsthögskolan i Stockholm. De arbetar ofta tillsammans med konstnärliga projekt, stadsutveckling och hållbarhetsfrågor.

Konstverk: En bit mark

Konstnär: Anna Högberg, Johan Tiren

År: 2018

Material: Sten, jord, växtlighet och betong

Placering: Gumaeliusskolans gård

Ägare: Örebro kommun

Konstverkets position på karta

Senast uppdaterad:

Publicerad: