Eva, hon med äpplet

Vad vore vi människor utan kunskapstörst? I Bibeln är Eva i Paradiset sinnebilden för människans längtan efter vetskap. Första Mosebok berättar att hon levde tillsammans med Adam i Edens trädgård. I berättelsen växte två träd mitt i trädgården: livets träd och kunskapens träd. Frukterna från livets träd gav evigt liv, men Gud hade sagt till människoparet att de inte fick äta någon frukt från kunskapens träd. Gjorde de det skulle de dö. Ett samtal med ormen väckte ändå hennes intresse.

Kopparrelief - En kvinna i profil som med stort intresse betraktar det halvätna äpple hon håller upp framför sig.

Så här står det i 1 Mos 3:6: Kvinnan såg att trädet var gott att äta av: det var en fröjd för ögat och ett härligt träd, eftersom det skänkte vishet. Och hon tog av frukten och åt.

Bibelberättelsen är komplex och kan tolkas på många sätt, men Evas vetgirighet kopplas ihop med ödesdiger olydnad mot Gud. Kunskap om gott och ont kopplas till skam och sexualitet och som straff förvisas de glupska människorna ur Edens trädgård. I Karin Wards kopparrelief anas dock inget stundande syndafall. Snarare utstrålar kvinnan frihet med ett äpple i handen och vind i håret. Och det passar väl bra utanför, det som tidigare var, kunskapens och kunskapstörstens högborg, Stadsbiblioteket?

Att kunskapens frukt är ett äpple står för övrigt inte i Bibeln. När bildkonstnärer tolkat berättelsen så har de i stället varit tvungna att bestämma sig för hur frukten ska se ut och över tid har äpplet blivit ofrånkomligt associerat till Eva och Adam.

Så här ser konstverket ut

En kopparrelief på en stolpe utanför Stadsbiblioteket visar en kvinna i profil som med stort intresse betraktar det halvätna äpple hon håller upp framför sig. Kvinnan är på väg framåt. Hon ser ut att ha schvung i steget och vind i håret. Samtidigt är reliefen väldigt diskret och kan vara lätt att missa för en förbipasserande, såvida inte betraktaren fäster blicken längst upp på stolpen strax under taket där kvinnans frilagda hårslingor sticker ut.

Om konstnären

Karin Ward föddes 1940 och utbildade sig till skulptör vid Konstfack i Stockholm 1957–1961. Hon lever och verkar utanför Örebro och har tidigare bott bland annat i Egypten och Frankrike. Hon arbetar i många olika material, men alltid med sitt eget karaktäristiska formspråk.

Konstverk: Eva, hon med äpplet

Konstnär: Karin Ward

År: 1981

Material: Driven koppar

Placering: Näbbtorgsgatan 12, Olof Palmes torg

Ägare: Örebroporten

Konstverkets position på karta

Senast uppdaterad:

Publicerad: