Väggutsmyckning

Vasatunneln är kanske inte en plats vi brukar stanna upp i och titta närmare på, men här gömmer sig en storskalig konstnärlig utsmyckning. Kanske har du sett de stora plåtformerna på tunnelväggarna? En pekande trekant i vardera änden av tunneln antyder gång- och cykeltrafikens riktningar och däremellan samsas gående ben med abstrakta former.

Men har du lagt märke till de bilder som ristats in i väggarnas betongpartier? De visar brottstycken ur gatulivet med fotgängare, bilar, cyklister och hundar som är ute och rör sig. Vi kan titta på scener ur människors liv genom deras lägenhetsfönster och i en bild ser vi någon som murar en vägg med en murslev. Kanske är det tunneln som färdigställs.

”En spegel av tunneltrafiken för gående och cyklister samt en påminnelse om den tidigare övergångstrafiken över järnvägen med ofta fällda bommar.” Så har konstnären Stig Ghylfe själv beskrivit sin utsmyckning av Vasatunneln. Ghylfe föddes 1925 i Hudiksvall. Han studerade på Konstfackskolan i Stockholm och gjorde konstresor till Paris och München, men flyttade under 60-talet först till Nora och senare till Örebro-trakten. Han dog år 2000 i Örebro.

Plåtreliefer och betongristningar var inte Ghylfes huvudsakliga medium, som vanligtvis arbetade i emalj. Han skaffade sig en egen ugn som han och andra konstnärer kunde bränna den hårda glasmassan i.

Stanna gärna upp och titta på ristningarna, men se upp för cyklisterna som kan komma i hög fart i cykelbanan.

Röd pil på en tegelvägg i en tunnel.

Så här ser konstverket ut

Klinkers i terrakottaröda nyanser och grå betong på en tunnelvägg fördelad som bilder i en seriestrip. I början och slutet finns stora röda pilar som pekar inåt mot varandra. I betongen finns avbilder av händelser.

På en bild finner vi en flyende kvinna. Bilderna är hämtade ur gatulivet runt bommarna vid en järnvägsövergång. Fotgängare, bilar, cyklister och hundar är ute och rör sig.

På en bild tittar några ut genom ett lägenhetsfönster och på en annan murar någon en vägg med en murslev. Mellan betongbilderna sitter olika färgglada geometriska former och en svart stövel på ett av klinkerspartierna.

Konstverk: Väggutsmyckning

Konstnär: Stig Ghylfe

År: 1981

Material: Lackerad plåt och ristningar i betong

Placering: Vasatunneln

Ägare: Örebro kommun

Konstverkets position på karta

Senast uppdaterad:

Publicerad: