Light is Being

Under den europeiska medeltiden, när böcker kopierades för hand vid olika kloster så arbetade illuminatorer med att måla små illustrativa bilder och vackert ornamentala initialbokstäver i böckerna. Dessa bilder och bokstäver kallas illuminationer. Ordet kommer från latinets ”illuminare” som betyder ”upplysa”. Länge var latinet kyrkans, maktens och lärdomens språk i Europa och alla böcker skrevs på latin, trots att allmänheten pratade andra språk.

Spegelglas skapar fragmentariska budskap på väggen i Kulturkvarterets entré.

I verket Light is Being i det nya Kulturkvarteret får flera språk plats och ljus, text och språk kopplas ihop på ett annat sätt. På väggen i Kulturkvarterets stora entré och på två platser utomhus breder en text ut sig. De korta versraderna handlar om ljus, seende, varande och sanning.

Texten är utskuren i spegelglas. Vi kan se oss själva och omgivningen i det uppbrutna textlandskapet. Språken är svenska, arabiska och hindi. Hindi är det mest talade språket i Indien och ett av världens största språk. Det är också konstnärens modersmål. Arabiska är också ett av världens fem största språk, och ett av de vanligaste språken i Örebro. Svenska talas av de flesta örebroare, men det är ett litet språk jämfört med de andra två.

Så här ser konstverket ut

Inomhus har en ljus vägg av trä täckts av ord på svenska, engelska, arabiska och hindi i respektive språks bokstäver i spegelglas. Språken är blandade och orden bildar korta ordföljder som: Ljus är varande // Varande är ljus // Sanning är varande.

Utomhus i plattläggningen finns flera gyllene ringar som är en meter i diameter och 25 cm breda. Ringarna har lysande ord, vilka känns igen från väggen inne i byggnaden.

Om konstnären

Den som gjort konstverket är den internationellt kända indiska konstnären Shilpa Gupta. Hon studerade skulptur men hennes konstnärskap har hela tiden varit genreöverskridande och hon arbetar gärna i nyare konstnärliga medier som video, performance och internetmiljöer. Text, språk och ljus återkommer som medier och motiv i hennes konst.

Konstverk: Light is Being

Konstnär: Shilpa Gupta

År: 2021

Material: Spegelglas

Placering: Kulturkvarteret

Ägare: Örebro kommun

Konstverkets position på karta

Senast uppdaterad:

Publicerad: