Arcadia

Arcadia, eller Arkadien, är en del av Grekland som genom så kallad herdediktning blivit känd som en paradisisk plats, orörd av civilisationens framfart. Konstnären Marco Cueva har gjort vårdhemmets gård till en egen version av Arkadiens lustgård.

En granitstaty föreställande ett lejon.
En granitstaty föreställande ett lejon.

Influenserna från europeisk herdediktning har blandats med inspiration från gammal egyptisk konst och mytologi. Mitt på gården ligger en damm som för tankarna till vattenhål på den afrikanska savannen, där olika djur möts för att släcka törsten och svalka sig.

I vattnet står en flodhäst huggen i blå granit. Flodhästen är ett vanligt motiv inom egyptisk skulptur och symboliserar pånyttfödelse. Konstnären kallar flodhästen Tauret efter den egyptiska modersgudinnan med samma namn som brukade avbildas med ett flodhästansikte.

Utspritt på gården sitter också ett lejon, en babian och en hund som fått namn efter de egyptiska gudarna Bastet, Toht och Anubis. De är gjorda i röd och svart granit.

Så här ser konstverket ut

På gården framför ett modernt vårdhem syns olika djur utmejslade i granit. Det hårda materialet till trots är formerna mjuka och runda och färgerna dämpade. Hunden intill gångvägen riktar nyfiket sin uppmärksamhet mot eventuella förbipasserande med svansstumpen glatt i vädret.

Lejonet intill trappan upp mot entrén vilar med lyft huvud i samma pose som Sfinxen, både stolt och avslappnat på samma gång. Flodhästen som står framför träpaviljongen har öppnat sitt väldiga gap i vad som ser ut som ett stort skratt. Hunden och lejonet ser ut att vara vuxna djur i naturlig storlek. Flodhästen är mindre. Kanske en unge?

Om konstnären

Marco Cueva är född 1965 i Honduras och studerade på 90-talet vid Kungliga Konsthögskolan i Stockholm, där han idag bor och är verksam skulptör. Oftast arbetar han i alabaster och marmor men även med mer flyktiga objekt och material som moln och rök.

Konstverk: Arcadia

Konstnär: Marco Cueva

År: 2018

Material: Granit

Placering: Karlslundsgården

Ägare: Örebro kommun

Konstverkets position på karta

Senast uppdaterad:

Publicerad: