Grottan, stenkojan och glasskiosken

I en samskapande konstnärlig process har konstnären tillsammans med barn och pedagoger på förskolan Utforskaren i Stora Mellösa skapat konstverket Grottan, Stenkojan och Glasskiosken.

Konstverket har vuxit fram ur barnens lek. Barnen byggde kojor av kartong och silvertejp. Som en vidareutveckling och gestaltning av barnens kojor tillverkade Rundqvist sedan, tillsammans med bildhuggaren Basem Zamman, en koja i sten. Det nya materialet gör att kojan känns som en grotta. En del av barnens lek var också att gömma sig i och kika fram ur någonting, en lek som nu kan fortsätta i det permanenta konstverket.

Konstnären har också låtit barnens lekar inspirera utformandet av olika detaljer. Glasskiosk var en populär lek med pappkojorna. Ett par glassar ritade med spritpenna på kartong har därför blivit förlaga till en relief inuti Rundqvists grottkoja och ett stort stenblock ligger redo att agera kassadisk eller köksbord. En annan formation utmed en stenvägg liknar en mur av snöbollar eller ett moln, men kan också användas för förvaring av kottar, till exempel.

”Yngre barn har tillgång till sin fantasi och använder den i ett ständigt historieberättande. I leken förvandlas objekten och förändrar karaktär utifrån behov och önskningar. Barn skapar sin egen verklighet i realtid”, påpekar konstnären.

Stenbumlingar som formar en grotta man kan krypa in i.
Stenbumlingar som formar en grotta man kan krypa in i.

Så här ser konstverket ut

Vad som först kanske ser ut som vanliga stenblock visar sig vara en skulptur och en lekmiljö för barn. Mellan de olika blocken som möts i mitten bildas mellanrum där det går komma in i den här grottan, stenkojan eller glasskiosken? Skrevor härinne kan användas till förvaring. Att stenblocken är bearbetade av människohand framgår tydligt på nära håll.

På insidan av ett stenblock syns en relief av ett par glasstrutar. Ett ansikte med smala ögon har karvats in på insidan av ett annat stenblock. Mitt emot har en fördjupning skapats som kan fungera som sittplats.

Om konstnären

Jelena Rundqvist är både utbildad konstnär och koreograf och hennes verk är både en skulptur och en lekmiljö. Den är både till för att titta på, klättra på och gömma sig i. Utsidan är grov och skrovlig medan insidan är tydligt bearbetad. Och vad är det för mystiskt ansikte som anas på insidan av ett av stenblocken?

Konstverk: Grottan, stenkojan och glasskiosken

Konstnär: Jelena Rundqvist

År: 2020

Material: Ekebergsmarmor, ”Ekeberg natur”, Kolmårdsmarmor, kalksten

Placering: Förskolan Utforskaren, Stora Mellösa

Ägare: Örebro kommun

Konstverkets position på karta

Senast uppdaterad:

Publicerad: