Musical Crosswalks

När vi pratar om framtidens smarta städer hänvisar vi ofta till att samla in data och synkronisera med appar och geopositionering. Men kan själva byggnaderna och gatorna vara smarta? Kan de interagera med oss, hjälpa oss och ge oss komfort?

Suddiga personer vid ett övergångsställe.

Lidbos musikaliska övergångsställen syftar till att förbättra säkerheten och uppmärksamheten för både synskadade och seende, med musik som synkroniseras med klicket i ljudboxarna. Musiken är komponerad för att motsvara och förbättra de akustiska egenskaperna hos två övergångsställen. När ljuset är rött hörs det vanliga klicket och musiken låter i 60 bpm, när ljuset är grönt är tempot 600 bpm. Bpm betyder beats per minute, alltså taktslag per minut och mäter tempot hos ett musikstycke.

Om konstnären

Håkan Lidbo betraktar sig själv som både konstnär och innovatör som utforskar korsningarna mellan konst, musik, vetenskap, spel, teknik och samhälle.

Konstverk: Musical Crosswalks

Konstnär: Håkan Lidbo

År: 2022

Material: Ljudverk

Placering: Övergångsställe vid Trädgårdsgatan

Ägare: Örebro kommun

Konstverkets position på karta

Senast uppdaterad:

Publicerad: