Huset drömmer

Konstverket Huset drömmer är ett ljusanimationsverk på Tegelbrukets fasad mot Ekersvägen. Det invigdes 2017 och verket består av hundratals ledlampor som långsamt släcks och tänds och på så sätt ger liv åt den stora husväggen.

Ett ljusanimationsverk täcker en gigantisk rektangulär mörk vägg där hundratals ledlampor är fästa längs lodräta tätt sittande stänger.

Konstverket, som är i ständig förändring, visar abstrakta bilder och animationer och känslan är att den stora ljusväggen återspeglar allt det som pågår på husets insida och är en gestaltning av den energi och rörelse som finns i byggnaden. Tegelbruket är en mötesplats för ungdomar med en mängd olika verksamheter och tanken är att de som passerar eller som kommer på besök ska mötas av ett hus som signalerar positiv energi.

I huset kan unga människors drömmar ta form och utvecklas. Titeln är en lek med tanken att själva byggnaden vore levande. Med konstnärernas egna ord: Det kan upplevas som en kort och oannonserad föreställning – som en match, ett trick eller som att ”Huset drömmer."

Så här ser konstverket ut

Ett ljusanimationsverk täcker en gigantisk rektangulär mörk vägg där hundratals ledlampor är fästa längs lodräta tätt sittande stänger. En abstrakt ljusformation med upplysta och släckta fält flödar i ständigt nya former utifrån olika ledlampors positioner. Växlingarna sker i ett kontinuerligt flöde och i långsamt tempo. På så sätt är motivet hela tiden i förändring.

Om konstnärerna

Konstnärerna bakom verket heter Thomas Elovsson och Peter Geschwind. De är båda födda på 60-talet och har gjort många utställningar och konstprojekt, dels tillsammans, men också med andra konstnärer och var och en för sig. De har också båda varit professorer på konsthögskolor och är gränsöverskridande i valen av material och uttryck.

Konstverk: Huset drömmer

Konstnär: Thomas Elovsson, Peter Geschwind

År: 2017

Material: Ljusanimation

Placering: Tegelbrukets fasad ut mot Ekersvägen

Ägare: Örebro kommun

Konstverkets position på karta

Senast uppdaterad:

Publicerad: