Himla bygge

Väggarna på en elstation på Järntorget har försetts med ett sirligt mönster av ristningar i putsen som påminner om tunna trådar. De fina trådarna löper över hela fasaden och spinns till ett luftigt nät av punkter och geometriska figurer. Mönstret är abstrakt men skulle kunna associeras med blommor eller ett nät av stjärnor. I ett visst ljus framstår de ljusare linjerna nästan som gyllene mot den i övrigt bruna och släta ytan.

En brun vägg med sirliga mönster.
En brun vägg med sirliga mönster.

Som en del av ombyggnaden av Järntorget med start 2010 fick Ulf Lernhammar uppdraget att konstnärligt gestalta elstationen. ”Jag gjorde en mönsterkonstruktion med stjärnor, som ett slags himlens arkitektur.” Till detta valde han att fylla fasaden med sgraffito - en teknik för att skapa bilder eller mönster i en putsad yta eller keramik. Genom att rista i det översta av två olikfärgade skikt framträder det undre skiktet som linjer eller färgfält.

Sgraffitoteknik var särskilt populärt under renässansen och att använda sig av den gamla tekniken innebar ett experiment för Lernhammar och de murare som hjälpte honom. Ristningarna i putsen måste nämligen utföras medan putsen är mjuk och ingen visste exakt hur lång tid de hade på sig. De ristade en vägg om dagen.

Om konstnären

Ulf Lernhammar är verksam konstnär i Örebro, en gång i tiden elev på Örebro konstskola och under en tid huvudlärare i måleri där. Lernhammar är även utbildad på Kungliga konsthögskolan i Stockholm.

Konstverk: Himla bygge

Konstnär: Ulf Lernhammar

År: 2012

Material: Sgraffito på puts

Placering: Järntorget

Ägare: Örebro kommun

Konstverkets position på karta

Senast uppdaterad:

Publicerad: