Mirakel

Om du åker tåg genom Örebro så avtecknar sig ordet mirakel i versaler på himlen till väster om dig ungefär mitt emellan Centralstationen och Södra station. Det är Santiago Mostyns verk med samma namn som står på Vasatorget. Mörka kvällar och nätter lyser bokstäverna i vit neon.

Ett stålrörsstativ har formats till en rätsidig portal som är flera meter hög. Ovanpå denna bildas ordet MIRAKEL av vita neonbokstäver
Ett stålrörsstativ har formats till en rätsidig portal som är flera meter hög. Ovanpå denna bildas ordet MIRAKEL av vita neonbokstäver

Mirakel heter samma sak på många olika språk. Ordet kommer från det latinska miraculum som betyder objekt för förundran, miror som betyder att förundras över, mirus som betyder underbara, och smei-, mei- som betyder att le eller att bli förvånad.

Vad har ordet mirakel för betydelser för oss idag? Att det omöjliga inträffar? Ett gudomligt ingripande? Historiskt sett har en av konstens huvudsakliga uppgifter varit att förmedla religiösa budskap. Mirakulösa händelser var gudomliga manifestationer och att ifrågasätta Guds makt var kätteri under stora delar av Europas historia.

Idag är både konstens koppling till det mirakulösa och miraklets plats i vår förståelse av tillvaron snarare öppna frågor. Tanken på mirakel kan erbjuda hopp i situationer som känns hopplösa och kanske kan Mostyns verk väcka frågor om vad vi sätter vårt hopp till. Hur blir förändring till?

Konstverket utfördes 2016 och uppfördes först på Möllevången i Malmö. 2017 var verket på besök i Ljusdal i Hälsingland och 2019 visades det på OpenArt och köptes då in av Örebro kommun. Under biennalen var Mirakel placerad mitt i Svartån.

Så här ser konstverket ut

Ett stålrörsstativ har formats till en rätsidig portal som är flera meter hög. Ovanpå denna bildas ordet MIRAKEL av vita neonbokstäver. Ordet står med stora bokstäver och täcker hela ovansidan av portalen. De tre längder som bildar stativet består var för sig av fyra långa bärande stålrör. Dessa i sin tur har fogats samman av kortare snedställda stålrör så att det på avstånd ser ut som att det bildas gallermönster inuti längderna, på samma sätt som är vanligt i stativ på byggarbetsplatser och inom industrin.

Om konstnären

Santiago Mostyn föddes i San Francisco men lever och verkar i Stockholm. Han är utbildad vid Yale University, Städelschule i Frankfurt och Kungliga Konsthögskolan i Stockholm.

Konstverk: Mirakel

Konstnär: Santiago Mostyn

År: 2019

Material: Neon, aluminium, betong

Placering: Vasatorget

Ägare: Örebro kommun

Konstverkets position på karta

Senast uppdaterad:

Publicerad: