Svunnen tid och nya tider

Minns du millennieskiftet? Eller var du kanske inte ens född då? Vid millennieskiftet möttes två årtusenden och tidens långa spann gjorde sig påmint. Örebro kommun ville fira den här speciella tidpunkten genom en internationell skulpturtävling där vinnaren skulle få sitt verk permanent placerat antingen i Slottsparken eller på Fisktorget.

En flera meter bred betongform som ser ut som ett skålformat fat med vatten. Den står på en liknande form som är upp och nervänd.

Ungefär 400 konstnärer deltog i tävlingen, men vann gjorde Per Peterssons Svunnen tid och nya tider tillsammans med Bo Samuelssons Väv av ögonblick. Så här ljöd juryns motivering för Peterssons vinst:

En innovation på klassiskt tema, där Svartåns vatten lyfts upp till en svävande cirkelyta. En rund skål placerad i Slottsparkens cirkel. En poetisk accent, som väl harmoniserar med parkens övriga omgivningar. Karets form framhävs med fiberljusets sakta pulserande. Vattenspegelns stilla rörelse sväljer gamla tider samtidigt som vattnets rörelse skapar nya tider. Ögonblicket i en brytningstid.

En fontän är ett vanligt inslag i en park. De har använts som dekorativa inslag i utomhusmiljöer åtminstone sedan antiken, då rika romare gärna anlade springbrunnar i sina trädgårdar. Men Petersson har inte placerat någon vattenplym i mitten av sin bassäng. Istället har han skapat något som kanske kan kallas en inverterad fontän. In i bassängen pumpas vatten direkt från Svartån, och i dammens mitt sugs vattnet i en virvel ner till ån igen.

Konstkritiker har i skulpturen sett både rymdskepp och ett timglas som pressats ihop av ett oerhört tryck. Vattenspegeln med dess snurrande hål i mitten har associerats med både rymdens svarta hål och tidens eviga gång. Konstnären själv har bland annat tänkt på en mörk skogstjärn när han suttit och skissat. Vad får konstverket dig att tänka på?

Så här ser konstverket ut

I Slottsparken finner vi en rund och upphöjd bassäng av vit betong som till formen kan påminna om ett gigantiskt kaffefat eller ett tefat. Bassängen är grund längst ut mot kanterna för att djupna alltmer mot mitten. Ytan är åtskilliga kvadratmeter. De omgivande träden speglas i den stora vattenspegeln som är lugn och blank som ett jättelikt fågelbad.

Fundamentet ser ut som en likadan vit bassäng som vänts upp och ned. Sockel möter sockel och skapar en timglasliknande insvängning, dock med det viktiga tillägget att bassängen både är betydligt lägre och bredare än ett timglas brukar vara.

Konstverk: Svunnen tid och nya tider

Konstnär: Per Petersson

År: 2001

Material: Terazzobetong, ljusinstallation med fiberoptisk kabel

Placering: Slottsparken

Ägare: Örebro kommun

Konstverkets position på karta

Senast uppdaterad:

Publicerad: