Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för att skapa möjligheter till ett aktivt kultur- och fritidsliv i Örebro. I det ingår bland annat stöd till civilsamhälle och föreningsliv, ansvar för bibliotek, idrottsanläggningar, platser för konst och kultur, friluftsmiljöer och främjande av folkhälsa.

Nämnden ansvarar för att utveckla, samordna och ansvara för kommunens kultur- och fritidspolitik genom att skapa förutsättningar på den fria tiden för såväl den enskilda invånaren som grupper med olika intressen och livsmönster.

Nämnden ansvarar för att stödja civilsamhället och föreningslivet.

Nämnden har ett särskilt ansvar för att, utifrån sitt verksamhetsområde, främja folkhälsa med fokus på främjande och förebyggande insatser, för att minska klyftorna och bidra till jämlika förutsättningar.

Nämnden ansvarar för att ta initiativ för att påverka förutsättningarna för utvecklingen av kommunens friluftsliv.

Nämnden ansvarar för att möjliggöra förutsättningar för elitidrott och främja breddidrotten.

Nämnden ansvarar för:

 • folkbibliotek
 • Kulturskolan
 • Biograf Roxy
 • Konsthallen
 • fritidsgårdar och kommungemensam ungdomsverksamhet med den samordning som krävs för ett förebyggande ungdomsarbete
 • barn- och särskolekolonier
 • hantering och innehav av konst
 • verksamhet vid kommunens badanläggningar
 • utomhusbad och friluftsbad
 • motionsspår
 • konstgräsplaner och spontanidrottsplatser
 • verksamhet i Wadköping och Karlslundsområdet
 • samordning av övrig verksamhet i Wadköping och Karlslundsområdet
 • uppgifter enligt lotterilagstiftningen
 • handhavande av frågor om bidrag och andra insatser för föreningar, studieförbund, organisationer med flera som är verksamma inom kommunens verksamhetsområden
 • att genom biblioteken bistå kommunens servicecenter i att ge samhällsvägledning till medborgarna
 • aktiviteter och evenemang inom fritidsområdet.

Nämnden ska särskilt arbeta med förebyggande och främjande arbete genom att:

 • säkerställa demokratiska arenor och mötesplatser för utveckling och utövande av aktiviteter, intresseområden och nätverkande
 • skapa förutsättningar för livslångt informellt lärande för att stärka individens möjlighet till inkludering och växande över tid
 • genomföra och marknadsföra deltagarbaserade aktiviteter och evenemang i underhållande, utblickande och folkbildningsfrämjande syfte. Möjliggöra eget skapande och produktion samt konsumtion av kultur och idrott
 • värna en mångfald i samhället och säkerställa att olika uttrycksformer och livsmiljöer bevaras samt uppmuntra konstnärlig förnyelse till förmån för invånare och besöksnäring.

Sammanträdestider

Datum

 • Måndag 22 januari
 • Måndag 12 februari
 • Måndag 11 mars
 • Måndag 15 april
 • Måndag 20 maj
 • Torsdag 13 juni
 • Måndag 26 augusti
 • Måndag 23 september
 • Måndag 21 oktober
 • Måndag 18 november
 • Måndag 9 december.

Tid och plats

Alla sammanträden sker i Berget, Citypassagen.

Tid hittar du i aktuell ärendelista.

Nämndens sammanträden är öppna för allmänheten. Alla är välkomna att vara med och lyssna på vad som sägs. Undantag är ärenden som handlar om myndighetsutövning eller där det finns sekretess.

Vid möten i Rådhuset - tänk på att receptionen stänger klockan 16.30.

Protokoll

I publicerade protokoll är personuppgifter maskerade.

Protokoll från 2021–2022 för nämnder som upphört finns på sidan Protokoll för nämnder som upphört.

Ledamöter

Kultur- och fritidsnämnden består av femton ledamöter och nio ersättare.

Ledamöter i Kultur- och fritidsnämnden.

Senast uppdaterad:
Publicerad: