Väv av ögonblick

Inför millenieskiftet år 2000 utlyste Örebro kommun två offentliga konstnärliga gestaltningar som skulle förhålla sig till både tid och rumslighet. Det vi ser här är det vinnande bidraget till Fisktorget – ”Väv av ögonblick” av Bo Samuelsson.

Det andra konstverket finns i Slottsparken och heter ”Svunnen tid och nya tider” - en omvänd fontän av Per Peterson.

Har du sett det här konstverket vid Fisktorget längs med Engelbrektsgatan? Det är en interaktiv skulptur som du behöver röra dig i för att se hur det har frusit ögonblicket när skulpturen blev till. Det som vid första åsynen kanske liknar abstrakta former, är utsnitt av stadsbilden runtomkring konstverket, så som det såg ut då. Detta är ett konstverk som är gjort för just denna plats – om konstverket skulle flyttas skulle hela idén gå förlorad. En stor del av skulpturen är nämligen dess omgivning och blickpunkter.

Staden är i ständig förändring och vissa pusselbitar kanske inte passar lika bra in längre, medan vissa består längre än andra. På så sätt blir skulpturen som en tidskapsel och en plats för både interaktion och kontemplation över stadens förändring över tid. Bo Samuelsson beskriver själv konstverket som ” en plats att stanna upp på, en plats att se staden.”

Följ siktlinjerna i fundamentet och gå på upptäcktsfärd i tid och rum!

Ljusgröna, platta avbildningar fastsatta på stålstolpar visar silhuetter från staden.
Genom rätt perspektiv så täcker konstverket slottstornet.

Så här ser konstverket ut

På en lätt upphöjd rundel i trottoaren har några platta utsnitt satts upp på smala stålstänger, som utskurna blekt gröna silhuetter. De liknar lösa pusselbitar men verkar inte passa ihop med varandra. Former och storlekar skiftar. Någon är klockformad, ett par liknar vägskyltar och ett större utsnitt för tankarna till en portal.

Om konstnären

Bo Samuelsson, född 1957 i Linköping, är utbildad på Konstfacksskolan och har sedan slutet av 1980-talet gjort utställningar, projekt och offentliga gestaltningar i olika material och uttryck, ofta utifrån stadsutveckling och sociala frågor.

Konstverk: Väv av ögonblick

Konstnär: Bo Samuelsson

År: 2003

Material: Aluminium, självlysande färg, epoxyfundament

Placering: Fisktorget, Engelbrektsgatan 8

Ägare: Örebro kommun

Konstverkets position på karta

Senast uppdaterad:

Publicerad: