Ikaros syster i hennes andra försök

Minns ni historien om Ikaros syster eller Täbykvinnan som den kom att heta i folkmun? Ett av Örebros mest omdebatterade konstverk som någon en kväll tog och sprängde med dynamit!

En kvinna med vingar som står på toppen en fyra meter hög, ljus betongpelare.

Konstverket är placerat utanför huvudingången till Örebro flygplats. Den är fyra meter hög och har formen av en jonisk pelare. På den sida av pelaren som är riktad mot ingången, svävar en kvinna med vingar i vad som ser ut som ett försök att flyga. I skulpturen samsas uttryck för både lätthet och rörelse med uttryck för tyngd och orörlighet.

Namnet Ikaros syster i hennes andra försök antyder att hon är syster till Ikaros som enligt mytologin flög för nära solen och störtade ned i havet. Ikaros brukar även kopplas till flygets utveckling.

Efter konstverkets invigning 1978 följde en högljudd debatt i de lokala tidningarna som fyllde insändarsidorna i månader. Det mesta kom att handla om utseendet på kvinnan. Hon ansågs vara för naken, för tjock och som kränkande för kvinnor. Debatten kulminerade när någon en kväll sprängde skulpturen med dynamit. Konstverket blev rejält skadat men kunde återställas och återinvigas 1980, då med sitt nya namn ”Ikaros syster i hennes andra försök”.

Så här berättar konstnären själv ”Jag har inte skildrat en kvinna direkt, jag har skildrat en känsla: Den här känslan av att man vill flyga- vill vara fri- och så kan man inte det för man sitter fast i den här gamla kulturen.”

Idag tycks skulpturen långt mindre provokativ. Om man uppförde en liknande skulptur idag, skulle den reta upp lika starka känslor?

Så här ser konstverket ut

En märklig kvinnovarelse tycks sväva på ena sidan av toppen på en fyra meter hög och ljus betongpelare som för tankarna till antikens Grekland. Varelsen har en kvinnas ansikte och överkropp. Men istället för armar skjuter änglavingar ut från hennes axlar. Medan ansikte och vingar sticker ut ovanför pelaren så är kroppen väl förankrad i densamma.

Om konstnären

Karin Ward, f. 1940, är en svensk skulptör verksam i Örebro. Hon studerade vid Konstfack i Stockholm 1957-1961 och har bland annat varit bosatt i Egypten och Frankrike.

Konstverk: Ikaros syster i hennes andra försök

Konstnär: Karin Ward

År: 1978

Material: Betong

Placering: Örebro flygplats

Ägare: Örebroporten

Konstverkets position på karta

Senast uppdaterad:

Publicerad: