Glaserad stengodsrelief

Ulla Viotti måste vara en av de svenska konstnärer som gjort allra mest monumentalkonst och hon finns representerad i museer och samlingar i ett 20-tal länder. Relieferna på Hagabadet var ett av hennes första offentliga uppdrag.

Glaserad blå stengodsrelief i bullig form mot brun trävägg.
Glaserad blå stengodsrelief i bullig form mot brun trävägg.
Glaserad blå stengodsrelief i bullig form mot brun trävägg.

Från kanten på plaskdammen för de allra minsta barnen klättrar Viottis bulliga stenformer upp till taket. Stengodsväggen ser ut som vattenblanka blåmusslor på en stenig strand och för tankarna till bad i sjöar och hav. I plaskdammen ska barnen kunna träna sig i att umgås med vatten. Verket är därför utformat så att barnen ges möjlighet att fritt leka med vattnet som rinner och skvätter över de mjuka keramiska formerna och från den dusch som är inbyggd i reliefen.

Så här ser konstverket ut

På badhusets kakelvägg intill en plaskdamm för barn breder en stor stengodsmosaik ut sig. Den når från golv till tak och är uppdelad i tre asymmetriska sektioner. Mosaiken ser ut att vara sammanfogad av stora och bulliga snäckor eller musslor. Verket ger ett lekfullt intryck och de marina färgerna förmedlar svalka. De flesta snäckorna är milt blå- eller grönrandiga men det finns också de som är vita eller ljust brunspräckliga.

Om konstnären

Ulla Viotti började sin konstnärliga bana som en traditionell keramiker och konsthantverkare som gjorde bruksföremål och mindre skulpturer. Under 60-talet kom hon dock att överge brukskonstens värld för att satsa på ett friare skapande. Hon fortsatte att arbeta med keramik, men som ett sätt att skapa abstrakta former inspirerade av bergsformationer, stenar, moln, människoformer och arkeologiska lämningar.

Sedan 90-talet har Viotti gått över till att framförallt arbeta med skulpturer i tegel som känns lika mycket som arkitektur. På Kvarntorpshögen utanför Kumla finns exempel på hennes mystiskt obestämda byggnader från senare tid.

Konstverk: Glaserad stengodsrelief

Konstnär: Ulla Viotti

År: 1972

Material: Stengods

Placering: Hagabadet, Skäpplandsgatan 37

Ägare: Öbo

Konstverkets position på karta

Senast uppdaterad:

Publicerad: