Lux

Lux betyder ljus på latin och det är också namnet på en måttenhet för att mäta belysningsstyrka. Paviljong Lux är ett utställningsrum som kan vara stängt och öppet på samma gång. Vanligtvis är dörren till paviljongen låst, men utställningsrummet är byggt för att ses utifrån. Dessutom kan belysningen tändas med en blå knapp på utsidan av huset, så att du kan titta på konsten när som helst på dygnet. Har du provat att tända ljuset när kvällsmörkret börjat infinna sig?

Stramt byggnad målad med tjärvitriol som gett träet sin grånade färg. Rummet inuti mäter fyra kubikmeter.

Lux kom till som en del av projektet Lilla Å-promenaden och konstnären Stefan Rydéen, som ledde projektet, var den som kom på idén om att uppföra en liten konstpaviljong i anslutning till promenadstråket. Arkitektstudenter från en internationell avgångsklass på Chalmers Arkitekt¬högskola i Göteborg fick uppdraget att tolka idén. Det vinnande förslaget ritades av Karin Kjellson och bygget genomfördes med hjälp av Tullängsskolans olika bygg- och entreprenadprogram och ett tjugotal lokala företag.

Utförandet är enkelt och stramt. Byggnaden ska inte stjäla uppmärksamheten från utställningsföremålen inuti. Fasaden är målad med tjärvitriol som gett träet sin grånade färg. Rummet inuti mäter fyra kubikmeter.

I paviljongen kan du se utställningar av verksamma konstnärer. Verksamheten drivs av konstföreningen Bunkern på uppdrag av Örebro konsthall. Kontakta föreningen med ditt utställningsförslag och CV om du vill ställa ut här!

Så här ser konstverket ut

En hög, kubformad byggnad av smala, ljusgrå träpaneler och detaljer av betong och stål står vid kanten av Lillån. En blänkande stålkant löper runt kanterna på det platta taket. Dörren och det stora fönstret bredvid når nästan upp till halva byggnaden. Dörren är väl integrerad med fasaden. Fönstret börjar nere vid golvet och slutar i jämnhöjd med dörrens överdel.

Några av fasadens paneler fortsätter ner framför fönstret som ett galler. Gallret är glest nog för att det ska gå att se in, men tillräckligt tätt för att en människa inte ska kunna gå emellan. En blå ljusknapp sitter på väggen intill fönstret.

Konstverk: Lux

Konstnär: Karin Kjellson

År: 2004

Material: Fasad i lärkträ, målad med tjärvitriol. Glas, betong, stål.

Placering: Mellan Ulla Billquists park och Lillån

Ägare: Örebro kommun

Konstverkets position på karta

Senast uppdaterad:

Publicerad: