Bärare av betydelse

2009 byggdes Våghustorget om för att bli ljusare och öppnare och 2011 kompletterades ombyggnationerna med ett nytt offentligt konstverk. Verket heter Bärare av betydelse, men vilken betydelse de färgglada formerna bär på beror på betraktaren.

Två runda fundament placerade med någon meters mellanrum. Den något mindre är grå med en röd ring runt. Från dess mitt reser sig en grön stolpe vars topp utgörs av en karamelligt rosa oval form som kan föra tankarna till en gigantisk tops. Nedanför ligger en stor mutter. Ovanpå tronar en rektangulär fyrkant i svart betong med gula strimmor på långsidan och smala uppskjutande pucklar ovanpå.

Konstnären Pia König har sagt såhär om sin skulpturgrupp: ”Jag vill att det ska finnas tydlig form och karaktär på skulpturerna, men ändå inte att det ska vara helt uppenbart vad det är man ser. Jag vill att tanken ska få leka”.

När Pia skapade den uppskjutande stolpen med sin ovala rosa form inspirerades hon bland annat av en uppförstorad tändsticka hon hade i sin ateljé. Pia säger själv att hon tänker på sockervadd när hon tittar på den rosa ”klutten” längst upp. Vad ser du?

Ofta är konst för värdefull och ömtålig för att leka med, men det här verket går jättebra att röra vid och leka på. De två kullarna eller öarna som de olika skulpturala kropparna sticker upp ur är gjorda av samma mjuka gummimaterial som ofta används på lekplatser nu för tiden. Dessutom ser verket olika ut beroende på tidpunkt på dygnet. På nätterna lyser den rosa formen upp. Har du sett när skulpturen blir en lampa?

Så här ser konstverket ut

Konstverket består av två fundament placerade med någon meters mellanrum. Fundamenten är runda som små öar i mjuka färger som kontrasterar mot torgets grå gatstenar. Den något mindre ön är cirka en meter i diameter. Den är grå med en röd ring runt.

Från dess mitt reser sig en grön stolpe vars topp utgörs av en karamelligt rosa oval form som kan föra tankarna till en gigantisk tops. Nedanför ligger en stor mutter. Det andra fundamentet är grönt med en blå ring runt. Ovanpå tronar en rektangulär fyrkant i svart betong med gula strimmor på långsidan och smala uppskjutande pucklar ovanpå.

Om konstnären

Pia König är utbildad konstnär på Valand och har sin ateljé på konstnärsdrivna Konstepidemin i Göteborg. Hon har gjort många lekfulla och färgstarka offentliga verk under åren. Se till exempel även konstverket 12 delar i en berättelse eller… Se UPP där nere, på Norrbyskolans skolgård.

Konstverk: Bärare av betydelse

Konstnär: Pia König

År: 2011

Material: Betong, metall, lysrör med filter, gummigranulat, silikatfärg, polyuretanfärg, epoxi

Placering: Våghustorget

Ägare: Örebro kommun

Konstverkets position på karta

Senast uppdaterad:

Publicerad: