Ny offentlig konst

Örebro konst ansvarar för kommunens inköp och vård av konst.

Kommunens konstinköp görs av Konstenheten. Vid nybyggnationer sker inköpen i samråd med projektgrupp knuten till den nya verksamheten och beställningsarbetet leds av en konstprojektledare utsedd av Konstenheten.

Majoriteten av konstverken som köps in utplaceras i kommunens olika verksamheter. På Örebro konsthall finns ett mindre lager där kommunens personal kan låna konst till sina arbetsrum.

Under 2017 infördes ett konstnärligt råd i Örebro kommun med uppdraget att samordna arbetet med konstnärlig gestaltning i offentlig miljö. Konstnärliga rådet består av personer med kunskap om offentlig konst, arkitektur och samhällsplanering.

Rådet bereder ärenden och tar beslut om konstnärlig gestaltning i offentlig miljö. Målet för rådet är även att det ska underlätta för medborgare att komma i kontakt med de som arbetar med konsten i stadsrummet.

Frågor rörande drift och skötsel samordnas också via det konstnärliga rådet.

Rådets sammansättning

 • Anne Pettersson, strateg stadsbyggnad
 • Peder Hallquist, stadsarkitekt
 • Tina Andersson, landskapsarkitekt
 • Magnus Carlberg, enhetschef park
 • Erica Ek, stadsantikvarie
 • Michael Andersson, intendent offentlig konst
 • Elin Hagström, intendent offentlig konst
 • Elin Persson, enhetschef Konstenheten

Har du frågor eller synpunkter som rör den offentliga konsten i Örebro?

Kontakta Elin Persson, enhetschef Konstenheten, på e-post elin.persson@orebro.se eller telefon 019-21 46 43.

Sedan 1968 arbetar Örebro kommun enligt 1 %-regeln. Det innebär att 1 % av byggkostnaden vid ny- eller ombyggnationer av offentliga lokaler och byggnader avsedda för offentlig verksamhet, avsätts till konstnärlig gestaltning.

Örebro konsthall ansvarar för dess genomförande och leder varje enprocentsprojekt hela vägen fram till invigning.

Intresseanmälan för konstnärer

Vi tar gärna emot presentationsmappar av professionellt utövande konstnär, formgivare, arkitekt eller liknande som är intresserade av konstnärliga gestaltningsuppdrag inom Örebro kommun.

Din presentationsmapp ska innehålla:

 • Fotografier av relevanta referensprojekt och eventuell kortfattad text (Observera max antal blad 10 st, helst inte större än format A4)
 • Motivering till varför du vill arbeta med konst i offentlig miljö
 • Meritförteckning/CV
 • Kontaktuppgifter

Din mapp kommer att finnas till förfogande för Örebro kommuns konstprojektledare. Mappen blir registrerad som offentlig handling.

Maila din presentationsmapp till konsthallen@orebro.se, märk utskicket "Presentationsmapp 1 %".

Senast uppdaterad:

Publicerad: