Blue Marble

Tid och gravitation. Det är grundläggande villkor för vår tillvaro på jorden och något som den danska konstnären Veronika Geiger ser förkroppsligat i stenens hårt sammanpressade material.

 Tretton stenblock ligger tätt arrangerade i en ruta på fyra gånger fyra meter.

Berggrunden i trakterna kring Örebro består bland annat av marmor. Marmorns tideräkning är astronomisk i förhållande till vår. Den bildades för upp emot två miljarder år sedan. Ådringen i stenarna är spår efter krafter och rörelser som är svåra att greppa. Stenhårt har varit rörligt. Stenen bär även på spår från människans hantering av det hårda materialet. Kan du se dessa olika spår, både från naturliga processer och mänskliga avtryck

Titeln Blue Marble refererar till verkets material, där det ligger i form av tretton stenblock tätt arrangerade i en ruta på fyra gånger fyra meter.

Konstnären har låtit hämta upp berggrundsmaterialet och placerat det i ögonhöjd, så att vi kan beundra och begrunda det i sin egen rätt, utan att göra det till ett dekorativt inslag i en byggnad eller en skulptur som föreställer något annat.Men titeln är också lånad från det första fotot som togs på jorden från rymden. De blå haven och molnens vita marmoreringar fick jorden att se ut som en blå stenkula.

Blue Marble visades först under OpenArt 2019 i Slottsparken, bredvid Per Peterssons Svunnen tid, nya tider men är sedan 2020 placerad i Norrbyparken. Lockar konstverket till klättring och lek eller till kontemplation och eftertanke?

Så här ser konstverket ut

I kanten av ett fält ligger tretton stora marmorblock tätt intill varandra. Somliga är kvadratiska och mäter ungefär 1ggr 1 meter. Andra är större eller mer oregelbundna till sin form. En del ytor är räfflade i smala eller bredare spår. Några är släta. Stenresterna för tankarna till antika fornlämningar. Men stenytorna ser samtidigt så ofördärvade ut att de kanske snarare skulle kunna komma från en nyligen riven byggnad.

Om konstnären

Veronika Geiger är bosatt i Köpenhamn och har studerat konst vid Iceland Academy of the Arts, Fine Art Photography vid Glasgow School of Art och Land Arts of the American West, University of New Mexico, USA. Hennes konstnärskap handlar ofta om geologiska processer och fenomen.

Konstverk: Blue Marble

Konstnär: Veronika Geiger

År: 2019

Material: Ekebergsmarmor

Placering: Norrbyparken

Ägare: Örebro kommun

Konstverkets position på karta

Senast uppdaterad:

Publicerad: