Felanmälan

Berätta gärna för oss om du upptäckt något fel som behöver åtgärdas. Beskriv felet så tydligt du kan, så underlättar du för oss. Tack för att du hjälper till!

Felanmäl lekplatser, parker, klotter, vinterväghållning, trafik, belysning, gator med mera

Via formuläret för felanmälan är du välkommen att rapportera fel som rör till exempel lekplatser, parker, klotter, vinterväghållning, sandupptagning, trafik, parkering, belysning, trafiksignaler, gator och vägar. Du har möjlighet att lämna dina kontakt­uppgifter om du vill ha återkoppling på din felanmälan.

Du kan också kontakta Servicecenter på 019-21 10 00 eller servicecenter@orebro.se. Efter kontorstid kan du anmäla akuta fel till 019-18 56 30.

Inne i bostadsområden kan det vara hyresvärden, t.ex. ÖBO, som ansvarar för gatlamporna, kontakta i så fall din hyresvärd.

Felanmäl vatten, avlopp och vattenläckor

Kontakta Servicecenter på 019-21 10 00 eller servicecenter@orebro.se. Efter kontorstid kan du anmäla akuta fel till VA–jouren på 019-18 56 30.

Felanmäl nedskräpning

Felanmäl gärna nedskräpning via Håll Sverige Rent, som vi samarbetar med. Håll Sverige Rent har både en enkel app och ett webbformulär som du kan använda.

Anmäl problem i boendemiljön

Här kan du anmäla problem i bostaden till Miljökontoret. Det kan t.ex. handla om buller, lukt, ventilation, drag, innetemperatur, fukt, mögel, tobaksrök, ljus och skadedjur.

Anmäl enkelt avhjälpta hinder

Här kan du anmäla publika lokaler eller allmänna platser som du anser är otillgängliga för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

Anmäl matförgiftning, matallergisk reaktion och klagomål om livsmedelshantering

Anmäl om du misstänker att du blivit matförgiftad eller fått en matallergisk reaktion. Du kan även lämna ett klagomål på livsmedelshantering, rengöring med mera i restaurang, butik eller annan livsmedelsverksamhet.

Lämna klagomål om rökfria miljöer, alkoholservering samt försäljning av tobak, e-cigaretter och folköl

Tipsa kommunen om du känner till att en butik har sålt tobak, e-cigaretter eller folköl till personer under 18 år eller att rökning sker där det inte är tillåtet. Du kan också lämna klagomål på alkoholservering på restauranger och andra serveringsställen.

Hantering av felanmälan

Alla felanmälningar registreras och tas om hand av ansvarig verksamhet.

Det du skickar in blir allmän handling

Vi registrerar och behandlar dina uppgifter i enlighet med gällande lagstiftning för behandling av personuppgifter. Bra att veta är att felanmälningar som registreras blir allmänna handlingar som omfattas av offentlighetsprincipen. Om någon begär att få se en allmän handling är vi som myndighet skyldig att efter sekretessprövning lämna ut den.

Felanmälan av lekplatser, parker, klotter, vinterväg­hållning, trafik, belysning, trafiksignaler, gator samt gång- och cykelvägar

Du får återkoppling på din felanmälan om du lämnar dina kontaktuppgifter. Du kan vara anonym men då har vi ingen möjlighet att återkomma till dig med information gällande ditt ärende. Om din felanmälan gäller en plats/verksamhet utanför Tekniska förvaltningen hänvisar vi dig vidare, men vi garanterar ingen åter­koppling på ärendet.

Felanmälningar som innehåller kränkningar, trakasserier, hets mot folkgrupp eller annat nedsättande avslutas utan återkoppling. Felanmälan får heller inte innehålla personuppgifter eller uppgifter som skyddas av GDPR. 

Senast uppdaterad: 15 oktober 2020
Publicerad: 4 juli 2016
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!