Felanmälan

Berätta gärna för oss om du upptäckt något fel som behöver åtgärdas. Beskriv felet så tydligt du kan, så underlättar du för oss. Tack för att du hjälper till!

Felanmäl vatten, avlopp och vattenläckor

Felanmäl direkt till Servicecenter via telefon 019–21 10 00.

Vid akuta ärenden som till exempel vattenläckor efter kontorstid, kontakta istället beredskapen på Vatten och avlopp på 019-18 56 30.

Vid översvämning i fastighet

Kontakta ditt försäkringsbolag och anmäl översvämningen till kommunen. Läs mer om vad du ska tänka på vid och efter översvämning på sidan Felanmälan och vattenskador, under "Översvämning och vattenskador".

Om du hyr hus av kommunen

Rör felanmälan hus som du hyr av kommunen, se information under rubriken "Hyr du hus av kommunen", lite längre ner på sidan.

Lekplatser, parker, klotter, vinterväghållning, trafik, belysning, gator med mera

Rapportera fel som rör till exempel lekplatser, parker, klotter, vinterväghållning, sandupptagning, trafik, parkering, belysning, trafiksignaler, gator och vägar via formuläret nedan. Du har möjlighet att lämna dina kontakt­uppgifter om du vill ha återkoppling på din felanmälan.

  • Efter kontorstid kan du anmäla akuta fel via telefon 019-18 56 30.

Inne i bostadsområden kan det vara hyresvärden, t.ex. ÖBO, som ansvarar för gatlamporna, kontakta i så fall din hyresvärd.

Hyr du hus av kommunen?

Om det uppstår fel som hyresvärden ska åtgärda felanmäler du till Bygg och Drift på felanmalanfastigheter@orebro.se.

Akuta fel som innebär risk för personskada eller skada på fastigheten anmäler du hos kundservice på telefon 019–21 21 66. Öppet vardagar 7–16. Övriga tider ringer du
019- 26 40 50 (CSG Fastighetsjour och störningsjour).

Problem i boendemiljön

Här kan du anmäla problem i bostaden till Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen, Miljöavdelningen. Det kan t.ex. handla om buller, lukt, ventilation, drag, innetemperatur, fukt, mögel, tobaksrök, ljus och skadedjur.

Enkelt avhjälpta hinder

Här kan du anmäla publika lokaler eller allmänna platser som du anser är otillgängliga för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

Matförgiftning eller matallergisk reaktion

Anmäl om du misstänker att du blivit matförgiftad eller fått en matallergisk reaktion.

Klagomål på livsmedelsverksamhet

Tipsa kommunen om du känner till att en butik har sålt tobak, e-cigaretter eller folköl till personer under 18 år eller att rökning sker där det inte är tillåtet. Du kan också lämna klagomål på alkoholservering eller på trängsel på restauranger och andra serveringsställen. Du kan även lämna klagomål på livsmedelshantering i en livsmedelsverksamhet.

Synpunkter?

Här kan du lämna dina synpunkter, förslag, beröm eller klagomål.

Hantering av felanmälan

Alla felanmälningar registreras och tas om hand av ansvarig verksamhet.

Det du skickar in blir allmän handling

Vi registrerar och behandlar dina uppgifter i enlighet med gällande lagstiftning för behandling av personuppgifter. Bra att veta är att felanmälningar som registreras blir allmänna handlingar som omfattas av offentlighetsprincipen. Om någon begär att få se en allmän handling är vi som myndighet skyldig att efter sekretessprövning lämna ut den.

Felanmälan av lekplatser, parker, klotter, vinterväg­hållning, trafik, belysning, trafiksignaler, gator samt gång- och cykelvägar

Du får återkoppling på din felanmälan om du lämnar dina kontaktuppgifter. Du kan vara anonym men då har vi ingen möjlighet att återkomma till dig med information gällande ditt ärende. Om din felanmälan gäller en plats/verksamhet utanför Teknik- och serviceförvaltningen hänvisar vi dig vidare, men vi garanterar ingen åter­koppling på ärendet.

Felanmälningar som innehåller kränkningar, trakasserier, hets mot folkgrupp eller annat nedsättande avslutas utan återkoppling. Felanmälan får heller inte innehålla personuppgifter eller uppgifter som skyddas av GDPR. 

Senast uppdaterad:
Publicerad: