Felanmälan

Berätta gärna för oss om du upptäckt något fel som behöver åtgärdas. Beskriv felet så tydligt du kan, så underlättar du för oss. Tack för att du hjälper till!

Felanmäl vatten, avlopp och vattenläckor

Felanmäl direkt till Servicecenter. Här hittar du kontaktuppgifter.

Vid akuta ärenden som till exempel vattenläckor efter kontorstid, kontakta istället VA–jouren på 019-18 56 30.

Lekplatser, parker, klotter, vinterväghållning, trafik, belysning, gator med mera

Via formuläret för felanmälan är du välkommen att rapportera fel som rör till exempel lekplatser, parker, klotter, vinterväghållning, sandupptagning, trafik, parkering, belysning, trafiksignaler, gator och vägar. Du har möjlighet att lämna dina kontakt­uppgifter om du vill ha återkoppling på din felanmälan.

Du kan också anmäla direkt till Servicecenter. Efter kontorstid kan du anmäla akuta fel via telefon 019-18 56 30.

Inne i bostadsområden kan det vara hyresvärden, t.ex. ÖBO, som ansvarar för gatlamporna, kontakta i så fall din hyresvärd.

Problem i boendemiljön

Här kan du anmäla problem i bostaden till Miljökontoret. Det kan t.ex. handla om buller, lukt, ventilation, drag, innetemperatur, fukt, mögel, tobaksrök, ljus och skadedjur.

Enkelt avhjälpta hinder

Här kan du anmäla publika lokaler eller allmänna platser som du anser är otillgängliga för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

Matförgiftning eller matallergisk reaktion

Anmäl om du misstänker att du blivit matförgiftad eller fått en matallergisk reaktion.

Klagomål på livsmedelsverksamhet

Tipsa kommunen om du känner till att en butik har sålt tobak, e-cigaretter eller folköl till personer under 18 år eller att rökning sker där det inte är tillåtet. Du kan också lämna klagomål på alkoholservering eller på trängsel på restauranger och andra serveringsställen. Du kan även lämna klagomål på livsmedelshantering i en livsmedelsverksamhet.

Synpunkter?

Här kan du lämna dina synpunkter, förslag, beröm eller klagomål.

Hantering av felanmälan

Alla felanmälningar registreras och tas om hand av ansvarig verksamhet.

Det du skickar in blir allmän handling

Vi registrerar och behandlar dina uppgifter i enlighet med gällande lagstiftning för behandling av personuppgifter. Bra att veta är att felanmälningar som registreras blir allmänna handlingar som omfattas av offentlighetsprincipen. Om någon begär att få se en allmän handling är vi som myndighet skyldig att efter sekretessprövning lämna ut den.

Felanmälan av lekplatser, parker, klotter, vinterväg­hållning, trafik, belysning, trafiksignaler, gator samt gång- och cykelvägar

Du får återkoppling på din felanmälan om du lämnar dina kontaktuppgifter. Du kan vara anonym men då har vi ingen möjlighet att återkomma till dig med information gällande ditt ärende. Om din felanmälan gäller en plats/verksamhet utanför Tekniska förvaltningen hänvisar vi dig vidare, men vi garanterar ingen åter­koppling på ärendet.

Felanmälningar som innehåller kränkningar, trakasserier, hets mot folkgrupp eller annat nedsättande avslutas utan återkoppling. Felanmälan får heller inte innehålla personuppgifter eller uppgifter som skyddas av GDPR. 

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!