Akuthjälp

Vart du vänder dig om du själv eller någon anhörig behöver akut hjälp eller är i kris. Hur du får information om allvarlig olycka eller kris i samhället.

Innehåll på sidan

112 – larmnummer

I en nödsituation eller vid livshotande sjukdomstillstånd ringer du 112.

Det är samma nummer i hela Sverige och oberoende av om du ringer från fast telefon, mobiltelefon eller telefonautomat. Numret går till SOS Alarm i den region samtalet kommer ifrån. En larmoperatör svarar och kontaktar rätt hjälpresurser – ambulans, räddningstjänst, polis, flygräddning, giftinformation eller jourhavande läkare.

När du ringer 112 - tänk på:

 • berätta vad som har hänt
 • tala om vem du är och varifrån du ringer
 • finns flera skadade – tala om hur många skadade det är och vilken typ av skador som förekommer

Då en olycka händer:

 • behåll lugnet
 • alarmera och ordna framkomligheten
 • finns fler personer på olycksplatsen, se till att någon tar ledningen
 • den som tar ledningen skaffar sig en överblick och agerar för att förhindra ytterligare skada som att till exempel varna andra trafikanter vid en trafikolycka
 • ge första hjälpen
 • håll nyfikna borta

CE - In Case of Emergency (i händelse av olycka)

I mobilens adressbok lagrar du dina närmast anhöriga under namnet ICE. Då kan räddnings- och sjukvårdspersonal snabbt komma i kontakt med dina anhöriga.

Så här gör du:

 1. Lägg till en ny kontakt i telefonboken.
 2. Skriv in ICE1 följt av vem personen är mor, bror etc. Om du reser mycket kan det vara bra att skriva på engelska.
 3. Lägg in landsnumret för Sverige (+46) och ta bort första nollan i riktnumret. Då fungerar numret även vid utlandsresan.
 4. Vill man lägga in fler kontakter skriver man ICE2 och upprepar steg 1, 2, 3 ovan.
 5. Om din kontaktperson är döv, skriv då ICETEXT och följ anvisningarna under 1, 2, 3.
 6. Informera den/de person vars telefonnummer du lagt in som ICE-nummer. Det är bra om den personen vet om du äter någon medicin, har någon allergi eller sjukdom som kan vara avgörande vi en behandling.
 7. Om du vill undvika att din mobiltelefon presenterar dina kontaktpersoner som ICE när de ringer till dig kan du lägga in tecknet * direkt efter numret till din ICE-kontakt.
 8. Numret kommer ändå att fungera om man behöver ringa din ICE-kontakt i en allvarlig situation.

Om du vill rådgöra eller om situationen inte är helt akut kan du ringa Polisen på 114 14.

113 13 – information vid kris eller olycka

Till 113 13 kan allmänheten ringa när de vill ha eller lämna information om en allvarlig olycka eller kris i samhället. Det kan till exempel handla om en större storm, en influensaepidemi eller översvämning.

Numret sköts av SOS Alarm och är ett stöd för kommuner, landsting, länsstyrelser och myndigheter vid allvarliga händelser.

113 13 ersätter inte andra nummer som redan finns, så som 112 när det är fara för liv, egendom eller miljö, inte heller polisens nummer 114 14 för icke akuta fall eller sjukvårdsrådgivningens 1177.

019-21 41 05 – Socialjouren

För akuta ärenden på kvällar och helger angående missbruk, våld eller barn som far illa 019-21 41 05. När socialjouren har stängt kan du vid akuta situationer/händelser nå personal i beredskap via SOS Alarm, 112. Se socialjourens öppettider.

Om ditt ärende inte är akut, men du ändå behöver stöd kan du hitta kontaktuppgifter till andra verksamheter här.

116 000 – journummer för försvunna barn

- anmäla om ditt barn försvinner 116 000

- anmäla om du hittat ett barn som är anmält försvunnet 116 000
Läs mer på SOS Alarm

Felanmäl vatten, avlopp och vattenläckor

Felanmäl direkt till Servicecenter via telefon 019–21 10 00.

Vid akuta ärenden som till exempel vattenläckor efter kontorstid, kontakta istället beredskapen på Vatten och avlopp på 019-18 56 30.

Vid översvämning i fastighet

Kontakta ditt försäkringsbolag och anmäl översvämningen till kommunen. Läs mer om vad du ska tänka på vid och efter översvämning på sidan Felanmälan och vattenskador, under "Vattenskador vid översvämning i fastighet".

Om du hyr hus av kommunen

Rör felanmälan hus som du hyr av kommunen, se information under rubriken "Hyr du hus av kommunen" på sidan Felanmälan.

Viktigt meddelande till allmänheten - VMA

Signalen VMA används för att varna allmänheten vid allvarliga olyckor som gasutsläpp eller större bränder.

Signalen provas klockan 15 den första helgfria måndagen i mars, juni, september och december.

Så här låter signalen

Sju sekunders signal följt av 14 sekunders tystnad. När faran är över ljuder en 30–40 sekunder lång signal som betyder "faran över".

När du hör signalen

När du hör signalen ska du:

 • gå inomhus,
 • stänga dörrar, fönster och ventiler,
 • lyssna på lokalradion (P3, P4) för att få mer information.

Hjärtstartare

Hjärtstartarregistret är en karta som visar var det finns hjärtstartare i Sverige.

Senast uppdaterad:

Publicerad: