Profilen Bergman

En av Sveriges stora författare var Hjalmar Bergman (1883–1931) som föddes och växte upp i Örebro. Flera av hans romaner är förlagda till den fiktiva staden Wadköping, den mest kända är Markurells i Wadköping.

Konstnären Göran Danielsson är känd för sina stora målningar i offentlig miljö. Under 60- och 70-talet var han en drivande kraft i Örebros konstliv.

Manssiluett på en platta.

Information under bearbetning

Vi arbetar med att uppdatera informationen om alla offentliga konstverk. Därför kan vissa sidor om konstverk ha lite snålt med information. Som denna sida du är på just nu.

Konstverk: Profilen Bergman

Konstnär: Göran Danielsson

År: 1993

Material: Rostfritt stål

Placering: Stadsparken

Ägare: Örebro kommun

Konstverkets position på karta

Senast uppdaterad:

Publicerad: