The Dancer

Tycker du om att spela tv-spel? Klara färger och ljud, förenklade former och häftiga rörelser präglar många tv-spel, inte minst sådana som riktar sig till barn. Konstnären Anna Svensson har gjort skulpturgruppen The Dancer där hon har inspirerats av visuella strömningar i den kultur som omger barn idag.

Visuellt bär konstverket stora likheter med bilder ut tv-spel, men ljuden och rörelsen får skolbarnen själva stå för. Intentionen har varit att skapa ett rum som ger energi, sätter igång fantasin och inspirerar till lek och rörelse. Har du känt den mjuka svikten i gummiasfalten på marken?

I utformningen av verket har Svensson utgått från cirkelformen och sicksackmönstret som hon upprepat och varierat: ”Mötet mellan det mjuka och det hårda, det vassa och det runda och utgör grunden i gestaltningen”. Det här är ett färg- och formspråk som går som en röd tråd genom hela hennes konstnärskap, både i tredimensionella och tvådimensionella verk. I hennes måleri kan influenser från kurbitsmåleri anas, vid sidan av släktskapet med mer nutida bildvärldar som tv-spel, tecknad film och serietidningar.

Hur tolkar du konstverkets namn The Dancer/Dansaren?

En blå cirkel i marken med röda linjer. I mitten står en halv gul boll med utstickande delar. Varje del har tre olika gröna färger.

Så här ser konstverket ut

På en rund betongplatta har några fantasifulla former i starka färger fått sin plats. I mitten ligger ett större knallgult klot. Från detta utgår flera utskott i olika riktningar. De båda utskotten på toppen skjuter ut ganska långt ovanför klotet, som två horn med rundade toppar. Övriga utskott är mer som runda bulor. På utskotten är cirklar målade i olika nyanser av grönt.

Tre mindre halvklot står placerade som en likformig triangel runt det större gula klotet. Dessa har alla ett sicksackmönster i blått och rött. Betongplattan som formerna står på har cirkelmönster i blått, grått och orange/rosa.

Om konstnären

Anna Svensson föddes 1973. Hon bor och verkar i Stockholm. Hon har utbildat sig på bland annat Konsthögskolan Valand i Göteborg och på Kungliga Konsthögskolan i Stockholm. Hon har genomfört offentliga konstuppdrag i ett flertal svenska städer.

Konstverk: The Dancer

Konstnär: Anna Svensson

År: 2017

Material: Bemålad glasfiberarmerad plast, cellplast, betong, stål och gummiasfalt

Placering: Vintrosa skola

Ägare: Örebro kommun

Konstverkets position på karta

Senast uppdaterad:

Publicerad: