Mellan slump och nödvändighet

Varför blir saker som de blir? Nära ena änden av Lilla å-promenaden sitter en människa på huk. Han håller upp en kupad hand och ser ut att studera något som ligger däri. Kanske är det en bild av den nyfikna människan som försöker förstå sig på sin omvärld, sin tillvaro och själv. Vad är det han håller i handen egentligen?

Skulptur av en man i betong och brons som är knäböjande och har plockat upp något från marken.

Konstnären Stefan Rydéen vill väcka betraktarens nyfikenhet inför tillvaron: Är det slump eller nödvändighet som gör att saker och ting blir som de blir?

Stefan Rydéen är initiativtagare till projektet Lilla å-promenaden där elva konstnärer och en arkitekt uppfört nya skulpturer, ljusinstallationer och en konstpaviljong utmed en gång- och cykelväg längs Lillån. Promenaden leder från Holmens industriområde till Naturens hus i naturreservatet Oset-Rynningeviken vid Hjälmarens strand. Alla konstverk förhåller sig till det gemensamma temat människa/natur.

Projektet var ett sätt att integrera konsten i stadsplaneringen från början. En ambition var också att engagera befolkningen i Örebro i den gemensamma offentliga konsten och i stadsrummets förändringar. Konstverken fick fadderklasser från näraliggande skolor och det lokala föreningslivet engagerades för att ta fram lokalhistoriska skyltar som sattes upp utmed promenadstråket.

Engagemanget i konsten verkar ha fortsatt, för Rydéens skulptur har fått olika tillägg över åren: lappar, blommor och stenar har lagts i mannens hand och när det varit kallt har någon ibland gett figuren en värmande filt.

Så här ser konstverket ut

En skulptur av en människa, en man i mörk brons sitter på huk med blicken på något han håller i sin kupade hand. Vad det är för något förblir dolt för betraktaren. Med sin andra hand stödjer han sig mot marken. Huvudet är kalt och den nakna kroppen lång, atletisk och finlemmad som en löpares.

Konstverk: Mellan slump och nödvändighet

Konstnär: Stefan Rydéen

År: 2002

Material: Brons, betong

Placering: Lilla Å-promenaden, Alnängarna

Ägare: Örebro kommun

Konstverkets position på karta

Senast uppdaterad:

Publicerad: