NAIAD

Titeln på konstverket, NAIAD, ursprung i grekiskans náein som betyder att flöda, syftar på den grekiska mytologins andar eller nymfer som vakar över färskvatten.

Brunnen på Visgatan fylls med ljud som i realtid återger vattenförbrukningen i kvarteret. Beroende på vattenåtgången spelas olika ljud upp som återger vad som pågår i rörsystemen under jord och mellan väggarna i husen. Vatten är förutsättningen för allt liv på jorden och brunnen ses som en central och samlande punkt i många av världens samhällen. Brunnen är ett tecken som människor känner igen oavsett ålder, språk eller kulturell bakgrund.

Konstnären Arijana Kajfes är född i Kroatien, verksam i Sverige.

Vit brunn med tak.

Information under bearbetning

Vi arbetar med att uppdatera informationen om alla offentliga konstverk. Därför kan vissa sidor om konstverk ha lite snålt med information. Som denna sida du är på just nu.

Konstverk: NAIAD

Konstnär: Ariana Kajfes

År: 2016

Material: Ljudskulptur, terasso, stål

Placering: Visgatan 6

Ägare: ÖBO

Konstverkets position på karta

Senast uppdaterad:

Publicerad: