Fågelfri

Näsby förskola är granne till Oset, ett naturreservat intill Hjälmaren. I förskolans trädgård finns inga traditionella lekredskap, här finns istället en rik varierad växtlighet och stenblock som sätter igång fantasin. Det är några utav dessa stenblock, som konstnären valt att bearbeta på plats med inspiration hämtad ifrån omgivningen.

I en av stenarna finns inhuggna trappsteg för att lättare kunna klättra upp och skåda ut över Oset. En av Erik Rosenbergs tolkningar av fågelläten har ristats in i en sten och en annan sten är prydd av en fågelbild efter förlaga av barnen. På en liten sten finns gropar för vattenlekar, och på ett stort lågt block i närheten finns ett avrundat trappsteg och spår av en hoppande fågel. Det största stenblocket ligger likt ett urtidsdjur och sover i väntan på att barnens lek ska väcka den till liv.

Stor sten på lekplats.

Information under bearbetning

Vi arbetar med att uppdatera informationen om alla offentliga konstverk. Därför kan vissa sidor om konstverk ha lite snålt med information. Som denna sida du är på just nu.

Konstverk: Fågelfri

Konstnär: Dina Hvid

År: 2010

Material: Natursten

Placering: Ormestagatan 11

Ägare: Örebro kommun

Konstverkets position på karta

Senast uppdaterad:

Publicerad: