Prylar, grejer, mojänger och grunkor

Hur ser en mojäng ut? Och vad är det för prylar som konstnären Kristina Lindberg har hängt upp på förskolans skjul?

Rött skjul med olika mönster på väggen.

Så här skriver hon själv om sitt konstverk:

Verket kan liknas vid en pussel- och formbräda, där barnet ska passa in rätt form i rätt hål. Men med det stora undantaget att här finns inga rätt eller fel, det handlar kanske snarare om att upptäcka nya former i verket när man tittar eller känner på det, och att hitta ett språk eller ett ord för att uttrycka det man ser.

Objekten eller redskapen som de liknar är rena fantasifoster och det är betraktaren som avgör huruvida det man tittar på är köksredskap, verktyg, trolleriredskap o.s.v. På det sättet förlängs och avslutas verket i betraktarens blick.

Som bildkonstnär är Kristina Lindgren intresserad av färg och form. Konstverket är skapat utifrån övertygelsen att barn också tycker att färg och form är spännande:

Vad är form och har allting en form? Hur beskriver vi ett föremåls skepnad? Att diskutera vad ord som spetsig rund, fyrkantig, platt, eller vad kurvor, symmetrier och spiraler betyder hjälper oss att skapa verktyg för att beskriva vår omvärld. Med hjälp av formen kan vi känna igen ett föremål, en viktig egenskap att lära sig och kunna.

På ett annat plan knyter konstverket an till platsens historia. Golvflingorna i färgen och de verktygslika formerna är tänkta att föra vuxna betraktares tankar till industrialismens rekordår under 50-talet då Baronbackarna och Lars Wivallius förskola byggdes. Området sågs som en förebild och kom att influera flerbostadsbyggandet i resten av Sverige.

Så här ser konstverket ut

På ena långsidan av en röd träbyggnad, stor som en redskapsbod eller busskur, har ett antal figurer hängts upp. Figurerna är vita och ligger platta som pappersdockor mot väggen. De är alla konturer av olika föremål. Vid en första anblick förefaller figurerna som mycket konkreta och föreställande avbildningar. Vi tycker oss t.ex. urskilja ett hopprep, olika verktyg och annat som vi känner igen. Men tittar vi lite mera noga så ser vi att någon liten detalj hos varje figur ofta avviker från det välkända.

Om konstnären

Kristina Lindberg föddes 1981 och började sin konstnärliga utbildningsbana på Örebro konstskola 2005 för att sedan fortsätta till Gerrit Reitveld Academie i Amsterdam och Valand i Göteborg. Hon ställer ut i Sverige och internationellt sedan studietiden.

Konstverk: Prylar, grejer, mojänger och grunkor

Konstnär: Kristina Lindberg

År: 2016

Material: Bemålat rostfritt stål

Placering: Lars Wivallius förskola (på Lars Wivallius väg 103)

Ägare: Örebro kommun

Konstverkets position på karta

Senast uppdaterad:

Publicerad: