Horisontdykaren

Horisontdykaren är en konstnärlig tolkning av hur en fågel ser ut när den snabbt flyger förbi eller dyker efter sitt byte. Eller kanske inte hur den ser ut utan snarare hur vi upplever den.

En bronsstaty av en flygande fågel är fäst på en påle så att betraktaren ser den snett underifrån.

När en kamera fångar ett snabbt skeende så fryser den en bråkdels sekund och vi kan sedan i lugn och ro studera det frusna ögonblicket med alla dess detaljer. Ser vi något liknande med våra egna ögon i realtid så upplever vi något helt annat. När en pilgrimsfalk ska slå sitt byte så gör den det i en väldigt hög hastighet och med mycket stor kraft och det enda du som åskådare hinner uppfatta är en suddig projektil som faller till marken.

Även när en lom eller and flyger förbi så går det undan och ögat uppfattar egentligen inga detaljer utan registrerar bara en rörelse.

Konstnären Torsten Renqvist ville åskådliggöra hur människoögat faktiskt uppfattar en fågel som kommer farandes, eller med hans eget ord en ”horisontdykare". Han ville göra en skulptur som är närmre verkligheten än vad ett fotografi eller ett fruset ögonblick är.

Så här ser konstverket ut

En bronsstaty av en flygande fågel är fäst på en påle så att betraktaren ser den snett underifrån. Fågels kropp är fångad i flykten. Vingarna ser vi bara delvis och fågelkroppen är frammejslad i grova former. Tydligare framstår den utsträckta halsen och huvudet med till hälften öppen näbb. Fågelns trekantiga form lurar ögat. På avstånd skulle det lika gärna kunna vara ett jetplan som fångats på sin färd över himlen.

Om konstnären

Torsten Renqvist (1924–2007) började sin bana som målare och grafiker men blev med tiden mest känd som skulptör. Han har många offentliga verk utplacerade runt om i Sverige och han är representerad på ett flertal museer, däribland Moderna Museet och Nationalmuseum. Trä var det material han helst arbetade i. Även Horisontdykaren var först gjord i trä för att sedan gjutas av i brons, så att den bättre skulle klara av att placeras utomhus.

Konstverk: Horisontdykaren

Konstnär: Torsten Renqvist

År: 2000

Material: Brons

Placering: Slottsparken

Ägare: Örebro kommun

Konstverkets position på karta

Senast uppdaterad:

Publicerad: