Rinnande mönster

Känner du igen något av mönstren på tygerna som Roland Persson har avbildat? Varifrån kommer mönstren och tygerna tror du? Gå gärna runt skulpturen och ta dig tid att upptäcka alla mönster och texturer som bygger upp den stora tyghögen.

En bronsskulptur som ser ut som många olikfärgade tyger, slängda i en tornliknande hög.

Den offentliga konsten bär på många traditioner. Bland dessa finns ett monumentalt maktspråk: statyer över maktens män i brons och sten står ofta centralt placerade på gator och torg. Persson ser sitt verk som en kontrast till sådana monumentala traditioner. Tyger för kanske tankarna till hemmet och privatlivets intimitet snarare än till den offentliga sfärens formella värld.

Rinnande mönster kan ses som ett annat sorts monument, som en konstnärlig gestaltning av människan, vardagen och mångfalden.

Över årtusenden i olika kulturer har vi haft ett behov av att smycka och färgsätta textiler, här samlat till en hög av rinnande mönster och flödande färger från olika platser i världen. Tyger har en central plats i alla människors liv och är något som vi möts av från första andetaget. Några duvor sitter på den bemålade bronsskulpturen och bredvid ligger några rullar av tyg. Ett monument över människorna som befolkar staden.

Ett par meter bort från högen ligger en liten pendang till den stora skulpturen i form av några bronsavgjutna tygrullar. Konstverket invigdes 2017 i samband med en ombyggnation av Trädgårdsgatan och Stortorgets nedre del som tydligare knöt samman Stortorget med Oskarsparken och gav mer utrymme åt gående och cyklister.

Så här ser konstverket ut

Konstverket har formen av en kon med rundad topp, som en kåta eller en tipi. Höjden är ungefär fyra meter. Stommen har klätts i avgjutningar i brons av ett stort antal tygstycken i olika storlekar och med varierande färger och mönster som mycket väl skulle kunna komma från världens alla hörn.

Färgerna är över lag lite dämpade och somliga ger intryck av att vara urtvättade och väl använda. De har lagts omlott. Några hänger ut från toppen, andra är fästa på mitten eller löper ut från andra positioner. På trottoaren några meter bort ligger några bronsavgjutningar av tygrullar i olika färger.

Om konstnären

Roland Persson föddes 1963 i Hudiksvall. Han är skulptör och utbildade sig på Konsthögskolan i Umeå och på Kungliga Konsthögskolan i Stockholm.

Konstverk: Rinnande mönster

Konstnär: Roland Persson

År: 2017

Material: Bemålad brons

Placering: Stortorgets nedre del, nära Trädgårdsgatan och Oskarsparken.

Ägare: Örebro kommun

Konstverkets position på karta

Senast uppdaterad:

Publicerad: