Löv

Hur känns kärlek? Rosenskimrande ljuv eller euforiskt glad? Eller kanske hjärtskärande och desperat? ”Hjärtskärande”, ”himlastormande”, ”rosenskimrande” – språket rymmer många försök att beskriva våra abstrakta känslor. Bildkonsten också.

En bronsskulptur av ett högt träd med en smal och krokig stam. I toppen förgrenar sig stammen åt olika håll och varje gren avslutas med stora löv som strävar uppåt.

Skulptören Richard Brixel gestaltade ofta kraftig rörelse genom skulpturernas orörliga former. De fysiska rörelserna blev metaforer för känslolivets rörelser och passioner. Detta gäller inte minst skulpturen Löv som sticker upp ur marken utanför Tullängsgymnasiet.

Bronset har fått sin form genom gjutning, men det ser ut att ha böjts och fårats genom dramatiska slängar och kast. Från början rörde sig faktiskt hela skulpturen och kunde ”prata” genom högtalare som dolts bland bronsformerna. Om du passerade verket kunde du höra kärleksdikter läsas upp samtidigt som skulpturen sakta snurrade runt.

Tullängs¬gymnasiet har både bygg- och elprogram och Brixel tog hjälp av elever från skolan för att färdigställa sitt verk. Nu för tiden kan skulpturen varken låta eller röra sig längre, men i bronsens förstelnade rörelser går det fortfarande att se samma laddade känslouttryck – som när den var ny.

Så här ser konstverket ut

Löv är en bronsskulptur av ett högt träd som har en smal och krokig stam. I toppen förgrenar sig stammen åt olika håll och varje gren avslutas med stora löv som strävar uppåt. Det verkar som att det i detta ögonblick drar fram en vind genom trädkronan som sätter löven i rörelse och får dem att bölja och fladdra åt olika håll. Trots att löven är bastanta finns ändå en viss likhet med flaxande vingar.

Om konstnären

Richard Brixel föddes 1943 i Stockholm och dog 2019 i Arboga. Han har utfört ett antal stora skulpturala verk i Örebro, bland annat Balans i Stadsträdgården och statyn över Ronnie Peterson vid Almbyplan. De flesta av hans offentliga verk är precis som Löv utförda i brons, men han arbetade också i marmor och när konsten inte behövde stå emot väder och vind experimenterade han gärna med material som plastfolie och tidningspapper.

Konstverk: Löv

Konstnär: Richard Brixel

År: 2000

Material: Brons

Placering: Tullängsgymnasiet

Ägare: Örebro kommun

Konstverkets position på karta

Senast uppdaterad:

Publicerad: