Tillgänglighetsutlåtande för Örebro kommuns webbplatser

Vi strävar efter att våra webbplatser ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare, oavsett till exempel funktionsnedsättningar och oberoende av vilka hjälpmedel de använder. Vi ska åtminstone uppnå grundläggande tillgänglighet genom att följa WCAG 2.1 på nivå AA.

Här beskriver vi vilka brister det finns i tillgänglighet för Örebro kommuns webbplatser och hur vi planerar att åtgärda dem. Här får du också information om hur du kan kontakta oss om du upptäcker brister.

Brister

För närvarande är vi medvetna om att vi inte lyckats uppfylla alla kriterier i WCAG på följande delar av webbplatsen:

  • Flera e-tjänster och system som du kan logga in till från våra webbplatser uppfyller inte WCAG vad gäller exempelvis kontraster, viss formatering samt kod som inte är tillgänglig. Ett flertal av dessa system och e-tjänster sköts i system som vi inte själva kan förändra.
  • Delar av webbplatserna uppfyller inte WCAG fullt ut vad gäller exempelvis kontraster, viss formatering samt kod som inte är tillgänglig. Det finns en plan för att åtgärda dessa problem, ett systematiskt arbete är påbörjat.

Kontakta oss om du upplever hinder

Kontakta oss om du på grund av ovanstående, eller av andra brister, hindras från att ta del av vår digitala service.

Vi kommer att försöka åtgärda problemen och se till att du får den digitala service du har rätt till.

* Servicecenter (Kommunstyrelseförvaltningen) behandlar dina personuppgifter, de kan vid behov lämnas vidare till annan verksamhet inom Örebro kommun. Behandlingen utförs med stöd av allmänt intresse enligt art. 6.1 e EU:s dataskyddsförordning. Behandlingen har som syfte att Örebro kommun ska kunna utföra sina uppgifter i form av att utreda och åtgärda eventuella tillgänglighetsbrister på våra webbplatser i enlighet med artikel 4 i EU:s direktiv om tillgänglighet avseende offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer. Här hittar du mer information om hur vi hanterar personuppgifter.

Kontakta tillsynsmyndigheten

Myndigheten för digital förvaltning (Digg) har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. "Lag (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service".

Om du inte är nöjd med hur vi följer lagen eller hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta myndigheten och påtala det.

Anmäl bristande tillgänglighet, Myndigheten för digital förvaltnings webbplats.

På Diggs webbplats kan du också läsa om lagen och om vilka som omfattas.

Om lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, Myndigheten för digital förvaltnings webbplats.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!