Tillgänglighetsredogörelse för Örebro kommuns webbplatser

Du som besökare ska kunna uppfatta, hantera och ta del av information och tjänster på Örebro kommuns webbplatser. För att webbplatserna ska fungera på bästa sätt förbättrar vi tillgängligheten genom att följa riktlinjerna i WCAG 2.1 på nivå AA.

I korthet

Här hittar du information om tillgänglighetsbrister som finns på Örebro kommuns webbplatser och vad som görs för att lösa dessa. Du kan även rapportera brister eller beställa innehåll som inte är tillgängligt på webbplatsen.

Rapportera brister och beställ innehåll i tillgänglig form

Om du vill rapportera brister eller behöver innehåll som inte är tillgängligt på webbplatsen är du välkommen att kontakta oss.

Så här testas orebro.se

Örebro kommun gör regelbundet en självskattning (så kallad intern testning) gällande tillgänglighet med hjälp av Siteimprove. Senaste externa bedömningen gjordes i oktober 2020 av Funka. Det sker ingen testning av Internet Explorer.

Kända brister i tillgänglighet

Örebro kommun har delvis lyckats uppfylla kriterierna i WCAG och arbetar löpande för att ytterligare förbättra tillgängligheten.

Brister i e-tjänster och system

 • Flera av de system och tjänster som du kan logga in på från Örebro kommuns webbplatser har brister när det gäller kontrast, formatering och kod. En del av dessa system och tjänster har kommunen inte möjlighet att förbättra i nuläget.
 • En del e-tjänster har problem med navigeringen i mobila enheter på grund av att knappar inte är uppmärkta.
 • Om du använder tabb för att komma vidare till nästa steg är det problem med ordningen. Det gäller både i dator och mobil.
 • Om du använder tabb saknas det genvägar för att snabbt komma vidare till relevant innehåll.
 • Vissa tabeller är inte tillgänglighetsanpassade.

Brister på webbsidor

Följande delar arbetar vi löpande med för att förbättra:

 • För låg kontrast i formulär, sökfält och mindre rubriker.
 • Rubriker/texter i flera filmer, ikoner och bilder har för dålig kontrast.
 • Tydligare knapp- och länktexter som beskriver vart länken går.
 • Göra det tydligare att länkar är klickbara.
 • Video ska syntolkas.
 • Vissa dokument är inte tillgänglighetssäkrade.

Kontakta tillsynsmyndigheten

Om du inte är nöjd med hur kommunen följer lagen eller hanterar dina synpunkter kan du kontakta myndigheten för digital förvaltning (Digg). De ansvarar för tillsynen av lagen som rör tillgängligheten till digital offentlig service. Lagen heter "Lag (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service".

Senast uppdaterad:
Publicerad: