Andrum

I begreppet andrum brukar vi lägga någon form av avbrott eller paus, ett uppstannande då vi får möjlighet att ”hämta andan”. Kanske reflektera över något nyss inträffat eller vår situation.

Men, man kan även läsa andrum på ett annat sätt. Kanske är det rum för anden? Är det vi står inför här? En ordlek som låter konstverket öppna sig både inåt och utåt. Kliv in och se ut. Kliv ut och se in.

Stina Ekman (1950–) utbildade sig i skulptur på Kungliga Konsthögskolan i Stockholm 1976–1982. Hon utnämndes till professor i fri konst 1987 och har undervisat vid Umeå universitet och vid Kungliga Konsthögskolan. Stina Ekman hade sitt genombrott 1985 med installationen Gitter på Moderna museet.

Som skulptör arbetar hon i de mest skiftande material och med raffinerade ytbehandlingar. Hennes expressiva arbeten präglas av en skarp formuppfattning i samspel med både uttryck, materialval och det omgivande rummet.

Ihåligt, ovalt, konstverk på grön gräsmatta.

Konstverk: Andrum

Konstnär: Stina Ekman

År: 2010

Material:

Placering: Norra kyrkogården

Ägare: Kyrkogårdsförvaltningen

Konstverkets position på karta

Senast uppdaterad:

Publicerad: