Kulturstöd

Örebro kommun delar ut stöd och stipendier till kulturutövare som är verksamma inom kommunen. En del stöd kan du som utövare ansöka om medan vissa stipendier, priser och utmärkelser delas ut utan ansökan.

Kulturstöd du kan ansöka om

Du gör en ansökan för att få möjlighet att ta del av detta kulturstöd. Varje stöd eller stipendium har en ansökningsprocess med kriterier och allmänna villkor som måste uppfyllas.

Stipendier och utmärkelser du inte kan ansöka om

Här kan du läsa mer om de stipendier och utmärkelser inom kulturområdet som kommunen delar ut.

Senast uppdaterad:

Publicerad: