Resonans

Tre och en halv meter hög reser den sig, Arne Jones Resonans, ur sin bassäng vid ingången till Stadsparken. Genom skulpturens ihåliga kropp strilar vatten ner i tre droppande pelare. Formen kan påminna om strängarna som löper ner över en kontrabas.

En bronsskulptur som påminner om tecken för toner eller strängar.

I likhet med hur tomrummet i en basfiol skapar resonans och förstärker tonerna från instrumentets vibrerande strängar så ger tomrummen mellan och bredvid skulpturens tunna kurvor plats för formernas rytmiska genklang. Arne Jones skulpterade mycket med tomrum och många av hans verk från 50- och 60-talet visar prov på hans lek med mellanrumsformer.

Jones levde mellan 1914 och 1974 och brukar räknas till de så kallade konkretisterna och nämns ofta i samband med ”1947 års män”. 1947 hölls en grupputställning på Galleri Färg och Form i Stockholm med deltagare som Lennart Rodhe och Karl Axel Pehrson. Bland männen fanns också en kvinna – Randi Fisher.

Den här utställningen brukar ses som ett genombrott för en ny konstnärsgeneration som ville fokusera på konstens konkreta färg och form snarare än dess eventuella illusionsverkan. Jones deltog inte i grupputställningen, men var en del av samma nyskapande krets.

Vissa företrädare för konkretismen, eller Art Concret som konstriktningen kallades på franska, ville absolut inte arbeta föreställande. Den oviljan verkar inte funnits hos Jones, som snarare gjorde sig känd genom en slipad abstraktionsförmåga. En gemensam nämnare för den konkreta konsten var dock att sådant som rymd, rytm och materialitet sågs som viktigare än konstens avbildande förmåga.

Utforskandet av den konkreta formen är påtagligt i ett verk som Resonans. Gå gärna runt skulpturen för att se hur de olika formerna avtecknar sig beroende på var du står.

Så här ser konstverket ut

Vid Stadsparkens entré möts vi av en abstrakt bronsskulptur på en låg stensockel i en damm. Skulpturen är helgjuten, men ihålig. Den strävar uppåt och kan sägas vara uppdelad i tre sektioner som skulle kunna beskrivas som två cirklar och en triangel.

Den understa delen är en cirkelform som balanserar på högkant och tippar lätt bakåt. Den byggs på med nästa cirkel som lutar lätt framåt. Från två punkter på denna övre cirkel skjuter nu två stänger ut som strålar samman i den upp och nervända krok som är skulpturens högsta punkt. Vatten strilar ner från krokens ände genom cirkelformerna.

Konstverk: Resonans

Konstnär: Arne Jones

År: 1958

Material: Brons

Placering: Stadsparkens huvudentré

Ägare: Örebro läns Trädgårdsaktiebolag

Konstverkets position på karta

Senast uppdaterad:

Publicerad: