Karl XIV Johan

År 1810 valdes Jean Baptiste Bernadotte till Sveriges tronföljare vid en riksdag i Örebro. Han tillträdde senare tronen som kung Karl XIV Johan. Inför 100-årsdagen av riksdagsmötet ordnades en insamling av borgerskapet i Örebro för att bekosta ett monument för att visa på kungamaktens koppling till staden.

Staty i granit på ett fundament som är flera meter högt.
Staty i granit på ett fundament som är flera meter högt.

Vem som skulle få det konstnärliga uppdraget avgjordes genom en tävling. Det vinnande bidraget kom från autodidakten Karl Alfred Ohlsson. Toppnamn under den tidens skulpturkonst som Carl Milles och Carl Eldh deltog också i tävlingen, men valdes bort.

Invigningen skedde med pompa och ståt, men blev nio år försenad. Arbetet med skulpturen pågick under en tid av rösträttskamp och hungerdemonstrationer, men statyn uttrycker, med sin höjd på 15 meter, en ointaglig kunglig auktoritet. Längre ner på den höga sockeln, mellan kungen och oss betraktare, vaktar ett rikslejon. Hur upplever du det här monumentet?

Så här ser konstverket ut

Här tronar kungen Karl XIV Johan på en hög och smal sockel. Gestalten är stram och reslig även om monarken i hela sin längd bara är ungefär en tredjedel så lång som sockeln. Han är avbildad i helfigur med ryggen mot vattnet och står nästan i givakt med blicken riktad ut över Järntorget och staden. Det ena benet är placerat något framför det andra och den stövelklädda fotspetsen skjuter ut utanför sockeln.

Det fotsida klädesplagg han bär är öppet och liknar en mantel. I vänster hand håller han ett tunt svärd vars övre del vilar mot hans ena axel. I höger hand håller han en krona. På sockeln finns ett lejon avbildat.

Konstverk: Karl XIV Johan

Konstnär: Karl Alfred Ohlsson

År: 1919

Material: Granit

Placering: Henry Allards park

Ägare: Örebro kommun

Konstverkets position på karta

Senast uppdaterad:

Publicerad: