Hjortdjur

Det ser nästan ut som om vi just hade stött på det här skygga djuret på avstånd där det står med höjt huvud och spetsade öron. Hur upplever du skulpturens uttryck?

En bronsskulptur föreställande en hjort - närbild på huvudet.
En bronsskulptur föreställande en hjort

Den omgivande stadsparken har tillkommit genom ett samarbete mellan kommunen och det från början privata Örebro läns Trädgårdaktiebolag. Bolaget är sedan 70-talet kommunalt och har genom åren stått för nästan alla inköp av skulpturer till parken. Inköpet av Arvid Knöppels Hjortdjur 1953 var aktiebolagets första skulpturförvärv. En likadan skulptur fanns då redan i Marabouparken i Sundbyberg.

Så här ser konstverket ut

Skulpturen föreställer en liten hjort, fångad i ett ögonblick då den stannat till. Ena frambenet är placerat strax framför det andra samtidigt som det lilla djuret spetsar sina långa öron och skyggt riktar blicken mot betraktaren. Den är gjuten i brons och har en hjorts naturliga storlek. Det är inte bara den skygga posen som är naturtroget återgiven. Många detaljer är väldigt realistiska som öronens aktiva ställning, den smäckra kroppen och klövarnas noggranna utformning.

Om konstnären

Arvids specialitet var att avbilda djur och han räknas som en av våra stora djurskildrare och en mästare på att fånga djurens rörelser i ögonblicket. Med en pappa som var jaktintresserad och bekant med konstnären Bruno Liljefors så blev han tidigt förtjust i skogen och dess invånare.

I vuxen ålder köpte han en gård en bit norr om Arvika. Den kom att kallas Knöppelåsen. Där ordnade han med levande modeller till sina djurstudier genom att anlägga ett sorts viltreservat eller zoo för den svenska faunan på de egna ägorna. Där fanns bland annat kron- och dovhjortar, älgar, rävar, rådjur, harar, vildgäss, rapphöns och något enstaka lodjur.

Arvid var framgångsrik både som skulptör och som tecknare. I Längbroparken på Norr finns skulpturen Björnar och i kommunens samling finns ett trettiotal av hans grafiska blad. Om skulpturerna ofta har ett lite stramt formspråk visar grafiken upp snabba, fria skisser.

Konstverk: Hjortdjur

Konstnär: Arvid Knöppel

År: 1953

Material: Brons

Placering: Stadsparken

Ägare: Örebro läns Trädgårdsaktiebolag

Konstverkets position på karta

Senast uppdaterad:

Publicerad: