Gamla normer, nya former

Likkistan, som den kallas i folkmun, måste vara ett av Örebros mest välkända konstverk, som egentligen heter ”Gamla normer, nya former”.

Grå betongställning där vatten forsar ut upptill.

Verket är resultatet av ett lagarbete mellan arkitekten Laszlo Marko och konstnärerna Göran Lange och Jenö Debröczy. I själva verket är det en fontän och allra bäst upplever man verket under sommarhalvåret. Då är bassängen full och ur springan mellan de två översta stenblocken forsar vatten i en bred båge.

När skulpturen invigdes 1970 hade det länge funnits planer på en arkitektonisk och konstnärlig omgestaltning av hela Stortorget. 1964 hölls en första tävling med 35 olika bidrag. Vann gjorde konstnären Fritz Sjöström tillsammans med arkitekterna Ingemar Hultman och Lars Malmo. Men kommunalpolitikerna var inte eniga så 1968 hölls en andra tävling mellan de som kommit etta, tvåa och trea i den första tävlingsomgången.

1968 vann Lange, Debröczy och Markos förslag till ny torgmiljö. Deras skiss visar ett tak av skuggande lövträd som öppnar sig runt fontänen, men i verkligheten blev bara fontänen genomförd.

Verket väckte med en gång debatt och fick hård kritik. Det officiella namnet – ”Gamla normer, nya former” - framstår som en bra sammanfattning av skulpturens stramt uthuggna former och det missnöje den väckte hos delar av befolkningen i 60- och 70-talets Örebro. Ett återkommande krav var mindre moderna formexperiment och mer traditionella statyer på torget.

Troligtvis är det inte kritiken mot verket som avses med de ”gamla normer” som nämns i titeln. Stenkonstruktionen ser ut som en portal och en uttolkare tycker att den liknar en japansk tempelport. Kanske menade upphovsmännen att de givit ny form till gamla arkitektoniska element. Vad tror du?

Så här ser konstverket ut

Verket är en fontän i form av en stenportal med en tvärslå vilande på tre pelare. Den mellersta pelaren står närmare ena ytterkanten. Därmed bildas en större lucka åt andra hållet, ungefär som när ett ben brutits av i en grov kam. Verket för tankarna till resterna av en antik triumfbåge. Portalen är förankrad i botten av en stor bassäng med stenkanter.

Från en springa i tvärslån slungas vatten ut från ett antal separata källor så att det bildas en vattenridå i flera sektioner. Halvvägs nere löses dessa upp till ett droppregn som slutligen möter vattenytan.

Konstverk: Gamla normer, nya former

Konstnär: Jenö Debröczy, Göran Lange, Laszlo Marko

År: 1970

Material: Huggen granit

Placering: Stortorget

Ägare: Örebro kommun

Konstverkets position på karta

Senast uppdaterad:

Publicerad: