Tidskojan

Tidskojan är en interaktiv skulptur, en lekplats och ett pedagogiskt verktyg, som berör frågor om vår relation till naturen, nu och i framtiden. Skulpturen är uppförd i formen av en geodetisk dome i rostfritt stål med en tolvsidig bas vilket refererar till klockan och vår tid på jorden.

Konstverket kan fungera som ett fordon både för kroppen och tanken och är byggd för att klara det mesta i händelse av en klimatkris. Den kan flyta, stå emot frost, radioaktivitet, eld och inbrottsförsök. Inuti domen finns olika slags låsta ”bankfack” som är fulla av information, frökapslar och överlevnadsutrustning för en kommande generation. Barnen på förskolan kommer genom åren få fylla egna fack med meddelanden till sig själva i framtiden och en öppningsceremoni planeras att genomföras 2045.

Tidskojan erbjuder en plats för lek, ett skydd undan kyla, regn och vind. Här kan vi sitta och titta på solnedgången eller stjärnorna, plantera frön och lära om vår roll i världen. Tänk om vi skulle ta och bli framstående planetskötare?

En rund byggnad med olika plåtrutor som skal. Det finns flera öppningar där man kan gå in på trätrall.
Metallkupol

Så här ser konstverket ut

En klotformad byggnad kan föra tankarna till en igloo. Ytan har fogats samman av månghörniga fasetter i rostfritt stål som skapar kantiga former men som sammansatta skapar en rundning uppåt.

Sex höga ingångar utan dörrar finns placerade med jämna mellanrum runt byggnaden. Genom dessa syns det att byggnaden har trägolv.

En lång låg trätrappa leder fram till varje ingång. Mellan ingångarna sitter det fönster halvvägs uppe på väggen runt om konstruktionen. Byggnaden glänser i solljus.

Om konstnären

Jens Evaldsson är född 1975 och har studerat på Kungl. konsthögskolan i Stockholm.

Konstverk: Tidskojan

Konstnär: Jens Evaldsson

År: 2020

Material: Rostfritt stål

Placering: Lillåns förskolas gård, Klockarängsvägen 13

Ägare: Örebro kommun

Konstverkets position på karta

Senast uppdaterad:

Publicerad: