Ormen

Ofta ser vi konsten och den plats där konsten råkar finnas som två olika saker. Det är det svårt att göra när det gäller Gunilla Bandolins konst.

Svagt S-formad mur av grå kantstenar.

Gunilla Bandolin har varit professor i både konst och landskapsarkitektur och när hon gör offentlig konst blir det ofta landskapsmanipulationer och konstverk med arkitektoniska drag. Skulpturer som är trappor, jordmassor som är upphöjda och nedsänkta, avsatser som liknar amfiteatrar eller topografiska höjdskillnader på kartor. Hon gör rumsliga platser och landskapsformationer där människor kan gå, sitta, titta, leka eller umgås.

När Norrbyskolan totalrenoverades fick Gunilla Bandolin i uppdrag att göra ett nytt konstverk till den nygamla skolan. Det passade perfekt att kommunen hade ett lager av stora gamla kantstenar i granit undanlagda i ett förråd. Av dessa murades en cirka tio meter lång ormlik mur med stora trappsteg som skapar en ny plats för eleverna på Norrbyskolan.

Omkring Ormen breder hela skolgården ut sig och på skulpturen kan barnen både leka och ta igen sig.

Ett stenkast bort på skolgården står också Pia Königs skulptur ”12 delar i en berättelse eller… Se UPP där nere”.

Så här ser konstverket ut

Konstverket Ormen är en svagt S-formad mur av grå kantstenar. Dessa varierar sinsemellan i storlek och är ofta något ojämna till formen. Muren är uppdelad i två nivåer där den första avsatsen är bredare och bildar som ett trappsteg runtom till den övre som är smalare och placerad som en ås mitt ovanpå. I ena änden av muren har några stenar placerats ovanpå till en högsta punkt. Dessa har fogats samman till en rund form som för att markera ett huvud. Muren är fritt placerad mitt på en skolgård.

Konstverk: Ormen

Konstnär: Gunilla Bandolin

År: 2018

Material: Sten, murbruk

Placering: Norrbyskolan

Ägare: Örebro kommun

Konstverkets position på karta

Senast uppdaterad:

Publicerad: