Digital anslagstavla

Detta är Örebro kommuns digitala anslagstavla. Här anslås de kungörelser, underrättelser med mera som kommunen är skyldig att anslå.

Bygglovsärenden

Anslagsdatum:2023-11-20
Typ:Kungörelse
Ansvarig nämnd:Bygg- och miljönämnden

Detaljplaner

Anslagsdatum:2023-12-06
Typ:Underrättelse
Ansvarig nämnd:Bygg- och miljönämnden
Anslagsdatum:2023-11-30
Typ:Kungörelse
Ansvarig nämnd:Bygg- och miljönämnden
Anslagsdatum:2023-11-29
Typ:Underrättelse
Ansvarig nämnd:Bygg- och miljönämnden
Anslagsdatum:2023-11-27
Typ:Underrättelse
Ansvarig nämnd:Bygg- och miljönämnden
Anslagsdatum:2023-11-27
Typ:Underrättelse
Ansvarig nämnd:Bygg- och miljönämnden
Anslagsdatum:2023-11-27
Typ:Kungörelse
Ansvarig nämnd:Bygg- och miljönämnden
Anslagsdatum:2023-11-17
Typ:Underrättelse
Ansvarig nämnd:Bygg- och miljönämnden
Anslagsdatum:2023-11-17
Typ:Underrättelse
Ansvarig nämnd:Bygg- och miljönämnden
Anslagsdatum:2023-11-17
Typ:Underrättelse
Ansvarig nämnd:Bygg- och miljönämnden
Anslagsdatum:2023-11-17
Typ:Underrättelse
Ansvarig nämnd:Bygg- och miljönämnden
Anslagsdatum:2023-11-16
Typ:Underrättelse
Ansvarig nämnd:Bygg- och miljönämnden

Flytt av fordon till uppställningsplats

Anslagsdatum:2023-12-07
Typ:Kungörelse
Ansvarig nämnd:Teknik & Serviceförvaltningen

Övriga kungörelser

Anslagsdatum:2023-12-08
Typ:Kungörelse
Ansvarig nämnd:Teknik- och servicenämnd

Protokoll

Från och med den dag då protokollet anslås (publiceras) och tre veckor framåt kan de beslut som varje protokoll innehåller överklagas. Läs om hur du överklagar beslut.

Anslagsdatum:2023-12-09
Typ:Anslag
Ansvarig nämnd:Överförmyndarnämnden
Anslagsdatum:2023-12-09
Typ:Anslag
Ansvarig nämnd:Socialnämnden
Anslagsdatum:2023-12-09
Typ:Anslag
Ansvarig nämnd:Markplanerings- och exploateringsnämnden
Anslagsdatum:2023-12-08
Typ:Anslag
Ansvarig nämnd:Funktionsstödsnämnden
Anslagsdatum:2023-12-08
Typ:Anslag
Ansvarig nämnd:Kommunstyrelsen
Anslagsdatum:2023-12-06
Typ:Anslag
Ansvarig nämnd:Förskolenämnden
Anslagsdatum:2023-12-02
Typ:Anslag
Ansvarig nämnd:Socialnämnden
Anslagsdatum:2023-12-02
Typ:Anslag
Ansvarig nämnd:Socialnämnden
Anslagsdatum:2023-12-02
Typ:Anslag
Ansvarig nämnd:Kommunfullmäktige
Anslagsdatum:2023-12-02
Typ:Anslag
Ansvarig nämnd:Vård- och omsorgsnämnden
Anslagsdatum:2023-12-01
Typ:Anslag
Ansvarig nämnd:Grundskolenämnden
Anslagsdatum:2023-12-01
Typ:Anslag
Ansvarig nämnd:Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens utskott för försörjningsstöd
Anslagsdatum:2023-11-29
Typ:Anslag
Ansvarig nämnd:Gemensam nämnd för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice
Anslagsdatum:2023-11-29
Typ:Anslag
Ansvarig nämnd:Kultur- och fritidsnämnden
Anslagsdatum:2023-11-29
Typ:Anslag
Ansvarig nämnd:Kommunstyrelsen
Anslagsdatum:2023-11-26
Typ:Anslag
Ansvarig nämnd:Grundskolenämnden
Anslagsdatum:2023-11-25
Typ:Anslag
Ansvarig nämnd:Socialnämnden
Anslagsdatum:2023-11-25
Typ:Anslag
Ansvarig nämnd:Funktionsstödsnämnden
Anslagsdatum:2023-11-24
Typ:Anslag
Ansvarig nämnd:Socialnämnden
Anslagsdatum:2023-11-22
Typ:Anslag
Ansvarig nämnd:Kommunstyrelsen
Anslagsdatum:2023-11-22
Typ:Anslag
Ansvarig nämnd:Kommunstyrelsen
Senast uppdaterad:

Publicerad: