Digital anslagstavla

Detta är Örebro kommuns digitala anslagstavla. Här anslås de kungörelser, underrättelser med mera som kommunen är skyldig att anslå.

Detaljplaner

Anslagsdatum:2022-12-08
Typ:Underrättelse
Ansvarig nämnd:Byggnadsnämnden
Anslagsdatum:2022-12-08
Typ:Underrättelse
Ansvarig nämnd:Byggnadsnämnden
Anslagsdatum:2022-12-08
Typ:Underrättelse
Ansvarig nämnd:Byggnadsnämnden
Anslagsdatum:2022-11-18
Typ:Underrättelse
Ansvarig nämnd:Byggnadsnämnden
Anslagsdatum:2022-11-17
Typ:Kungörelse
Ansvarig nämnd:Byggnadsnämnden

Flytt av fordon till uppställningsplats

Anslagsdatum:2022-11-23
Typ:Kungörelse
Ansvarig nämnd:Tekniska nämnden

Övriga kungörelser

Anslagsdatum:2022-09-06
Typ:Kungörelse
Ansvarig nämnd:Valnämnden
Anslagsdatum:2022-08-29
Typ:Anslag
Ansvarig nämnd:Tekniska nämnden

Protokoll

Från och med den dag då protokollet anslås (publiceras) och tre veckor framåt kan de beslut som varje protokoll innehåller överklagas. Läs om hur du överklagar beslut.

Anslagsdatum:2022-12-08
Typ:Anslag
Ansvarig nämnd:Programnämnd social välfärd
Anslagsdatum:2022-12-08
Typ:Anslag
Ansvarig nämnd:Programnämnd social välfärd
Anslagsdatum:2022-12-08
Typ:Anslag
Ansvarig nämnd:Byggnadsnämnden
Anslagsdatum:2022-12-08
Typ:Anslag
Ansvarig nämnd:Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
Anslagsdatum:2022-12-06
Typ:Anslag
Ansvarig nämnd:Samordningsförbundet Finsam Lekeberg och Örebro
Anslagsdatum:2022-12-06
Typ:Anslag
Ansvarig nämnd:Samordningsförbundet Finsam Lekeberg och Örebro
Anslagsdatum:2022-12-06
Typ:Anslag
Ansvarig nämnd:Kommunfullmäktiges
Anslagsdatum:2022-12-05
Typ:Anslag
Ansvarig nämnd:Funktionsstödsnämnden
Anslagsdatum:2022-12-03
Typ:Anslag
Ansvarig nämnd:Programnämnd social välfärd
Anslagsdatum:2022-12-03
Typ:Anslag
Ansvarig nämnd:Socialnämnden
Anslagsdatum:2022-12-03
Typ:Anslag
Ansvarig nämnd:Kommunstyrelsen
Anslagsdatum:2022-12-01
Typ:Anslag
Ansvarig nämnd:Gemensam nämnd för företagshälsovård samt tolk och översättarservice
Anslagsdatum:2022-11-30
Typ:Anslag
Ansvarig nämnd:Gymnasienämnde
Anslagsdatum:2022-11-30
Typ:Anslag
Ansvarig nämnd:Socialnämnden
Anslagsdatum:2022-11-29
Typ:Anslag
Ansvarig nämnd:Kommunstyrelsen
Anslagsdatum:2022-11-29
Typ:Anslag
Ansvarig nämnd:Programnämnd samhällsbyggnad
Anslagsdatum:2022-11-26
Typ:Anslag
Ansvarig nämnd:Socialnämnden
Anslagsdatum:2022-11-25
Typ:Anslag
Ansvarig nämnd:Socialnämnden
Anslagsdatum:2022-11-23
Typ:Anslag
Ansvarig nämnd:Programnämnd barn och utbildning
Anslagsdatum:2022-11-23
Typ:Anslag
Ansvarig nämnd:Överförmyndarnämnden
Anslagsdatum:2022-11-23
Typ:Anslag
Ansvarig nämnd:Hemvårdsnämnden
Anslagsdatum:2022-11-23
Typ:Anslag
Ansvarig nämnd:Vårdboendenämnden
Anslagsdatum:2022-11-22
Typ:Anslag
Ansvarig nämnd:Gymnasienämnden
Anslagsdatum:2022-11-22
Typ:Anslag
Ansvarig nämnd:Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
Anslagsdatum:2022-11-19
Typ:Anslag
Ansvarig nämnd:Tekniska nämnden
Anslagsdatum:2022-11-19
Typ:Anslag
Ansvarig nämnd:Socialnämnden
Anslagsdatum:2022-11-18
Typ:Anslag
Ansvarig nämnd:Landsbygdsnämnden
Anslagsdatum:2022-11-17
Typ:Anslag
Ansvarig nämnd:Kommunstyrelsen
Anslagsdatum:2022-11-17
Typ:Anslag
Ansvarig nämnd:Kommunstyrelsen
Anslagsdatum:2022-11-17
Typ:Anslag
Ansvarig nämnd:Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
Anslagsdatum:2022-11-17
Typ:Anslag
Ansvarig nämnd:Överförmyndarnämnden
Anslagsdatum:2022-11-17
Typ:Anslag
Ansvarig nämnd:Socialnämnden
Anslagsdatum:2022-11-16
Typ:Anslag
Ansvarig nämnd:Gymnasienämnden
Anslagsdatum:2022-11-16
Typ:Anslag
Ansvarig nämnd:Grundskolenämnen
Anslagsdatum:2022-10-28
Typ:Anslag
Ansvarig nämnd:Samordningsförbundet Finsam Lekeberg och Örebro
Senast uppdaterad:

Publicerad:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Kontakta $sitenamn

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–16

Teckenspråk: servicecenter@t-meeting.se