På orebro.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Vad är cookies? Jag förstår

Meny

Digital anslagstavla

Detta är Örebro kommuns digitala anslagstavla. Här anslås de kungörelser, underrättelser med mera som kommunen är skyldig att anslå.

Bygglovsärenden

Anslagsdatum:2019-12-07
Typ:Kungörelse
Ansvarig nämnd:Byggnadsnämnden
Anslagsdatum:2019-12-07
Typ:Kungörelse
Ansvarig nämnd:Byggnadsnämnden
Anslagsdatum:2019-12-07
Typ:Kungörelse
Ansvarig nämnd:Byggnadsnämnden

Detaljplaner

Anslagsdatum:2019-11-13
Typ:Kungörelse
Ansvarig nämnd:Byggnadsnämnden
Anslagsdatum:2019-10-21
Typ:Kungörelse
Ansvarig nämnd:Byggnadsnämnden

Flytt av fordon till uppställningsplats

Anslagsdatum:2019-12-06
Typ:Kungörelse
Ansvarig nämnd:Tekniska nämnden

Planprogram

Anslagsdatum:2019-11-21
Typ:Kungörelse
Ansvarig nämnd:Byggnadsnämnden

Protokoll

Från och med den dag då protokollet anslås (publiceras) och tre veckor framåt kan de beslut som varje protokoll innehåller överklagas. Läs om hur du överklagar beslut.

Anslagsdatum:2019-12-14
Typ:Anslag
Ansvarig nämnd:Socialnämnden
Anslagsdatum:2019-12-07
Typ:Anslag
Ansvarig nämnd:Programnämnd samhällsbyggnad
Anslagsdatum:2019-12-07
Typ:Anslag
Ansvarig nämnd:Social välfärd
Anslagsdatum:2019-12-06
Typ:Anslag
Ansvarig nämnd:Socialnämnden
Anslagsdatum:2019-12-06
Typ:Anslag
Ansvarig nämnd:Överförmyndarnämnden
Anslagsdatum:2019-12-05
Typ:Anslag
Ansvarig nämnd:Kommunstyrelsen
Anslagsdatum:2019-12-05
Typ:Anslag
Ansvarig nämnd:Programnämnd social välfärd
Anslagsdatum:2019-12-05
Typ:Anslag
Ansvarig nämnd:Kommunstyrelsen
Anslagsdatum:2019-12-03
Typ:Anslag
Ansvarig nämnd:Kommunstyrelsen
Anslagsdatum:2019-12-03
Typ:Anslag
Ansvarig nämnd:Gymnasienämnden
Anslagsdatum:2019-12-03
Typ:Anslag
Ansvarig nämnd:Finsam
Anslagsdatum:2019-12-02
Typ:Anslag
Ansvarig nämnd:Vårdboendenämnden
Anslagsdatum:2019-11-30
Typ:Anslag
Ansvarig nämnd:Kommunfullmäktige
Anslagsdatum:2019-11-29
Typ:Anslag
Ansvarig nämnd:Förskolenämnden
Anslagsdatum:2019-11-29
Typ:Anslag
Ansvarig nämnd:Socialnämnden
Anslagsdatum:2019-11-28
Typ:Anslag
Ansvarig nämnd:Hemvårdsnämnden
Anslagsdatum:2019-11-28
Typ:Anslag
Ansvarig nämnd:Byggnadsnämnden
Anslagsdatum:2019-11-27
Typ:Anslag
Ansvarig nämnd:Funktionsstödsnämnden
Anslagsdatum:2019-11-26
Typ:Anslag
Ansvarig nämnd:Grundskolenämnden
Anslagsdatum:2019-11-26
Typ:Anslag
Ansvarig nämnd:Fritidsnämnden
Anslagsdatum:2019-11-25
Typ:Anslag
Ansvarig nämnd:Vuxenutbildnings-och arbetsmarknadsnämnden
Anslagsdatum:2019-11-25
Typ:Anslag
Ansvarig nämnd:Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
Anslagsdatum:2019-11-25
Typ:Anslag
Ansvarig nämnd:Tekniska nämnden
Anslagsdatum:2019-11-25
Typ:Anslag
Ansvarig nämnd:Socialnämnden
Anslagsdatum:2019-11-23
Typ:Anslag
Ansvarig nämnd:Programnämnd social välfärd
Anslagsdatum:2019-11-23
Typ:Anslag
Ansvarig nämnd:Programnämnd samhällsbyggnad
Anslagsdatum:2019-11-22
Typ:Anslag
Ansvarig nämnd:Gymnasienämnden
Anslagsdatum:2019-11-22
Typ:Anslag
Ansvarig nämnd:Landsbygdsnämnden
Anslagsdatum:2019-11-22
Typ:Anslag
Ansvarig nämnd:Miljönämnden
Anslagsdatum:2019-11-20
Typ:Anslag
Ansvarig nämnd:Gymnasienämnden
Anslagsdatum:2019-11-19
Typ:Anslag
Ansvarig nämnd:Kommunstyrelsen
Anslagsdatum:2019-11-19
Typ:Anslag
Ansvarig nämnd:Kulturnämnden
Anslagsdatum:2019-11-18
Typ:Anslag
Ansvarig nämnd:Socialnämnden
Anslagsdatum:2019-11-16
Typ:Anslag
Ansvarig nämnd:Programnämnd barn och utbildning
Senast uppdaterad: 25 november 2019

Publicerad: 1 december 2017

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Följ oss:

Kontakta $sitenamn

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 7–17

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–17

Teckenspråk: servicecenter@t-meeting.se