Information på olika språk

Informationen på orebro.se finns i huvudsak på svenska. Viss information finns även på teckenspråk och andra språk. Det finns en språklag i Sverige som bland annat säger att offentliga verksamheter ska skriva vårdat, enkelt och begripligt. Det gäller även de texter som finns översatta till andra språk.

Ibland ser vi att det finns ett särskilt behov hos en målgrupp att kunna ta del av informationen på ett annat språk. Därför är vissa delar av orebro.se översatta till andra språk.

Här finns kort information om Örebro på andra språk:

Exempel på webbsidor som finns översatta till andra språk:

Översättning till andra språk via webbläsaren

Om du vill ta del av informationen på orebro.se på andra språk än svenska kan du använda externa tjänster för att översätta innehållet. Många webbläsare har egna översättnings­funktioner som du kan använda för att översätta svenska till ett annat språk. Örebro kommun tar inte ansvar för översättningens riktighet.

If you want to translate web pages, we recommend that you use a browser with built-in translation support. The Municipality of Örebro cannot take responsibility for the accuracy of the translation when you use built-in support.

Nationella minoritetsspråk

De nationella minoritets­språken är samiska, meänkieli, jiddisch, finska och romani. Örebro kommun har beslutat att även hantera det svenska teckenspråket som ett nationellt minoritetsspråk. I lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk anges bland annat att kommuner har ett särskilt ansvar för att skydda och främja de nationella minoritetsspråken.

Information på finska

På orebro.se är några sidor översatta till finska, bland annat sidorna som informerar om kommunens förskola och vård- och omsorgsboende som har finskspråkig personal:

Information på teckenspråk

På orebro.se är många sidor översatta till teckenspråk, bland annat sidorna som informerar om kommunens verksamheter som har teckenspråkig personal:

Alla översatta sidor finns samlade på sidan Teckenspråk.

På webbsidor som är översatta till teckenspråk finns en plusbox där det står "Teckenspråk", under huvudrubriken. Genom att klicka på plusboxen kan du ta del av innehållet på teckenspråk direkt på sidan.

Mer information om nationella minoriteter

Läs mer om nationella minoriteter.

Senast uppdaterad:
Publicerad: